Imprint | EXWE uit Dortmund

Uitgegeven door

EXWE GmbH
Leierweg 13
D - 44137 Dortmund

Telefoon: +49 (0)231 93149827
E-mail: info@exwe.de

Vertegenwoordigd door / Managing Director

Chris Apfelbeck
Yuri Struszczynski


Inschrijving in het register

Inschrijving in het handelsregister.
Rechtbank van het register: Rechtbank Dortmund
Registratienummer: HRB 28262


Omzetbelasting-ID

BTW-identificatienummer volgens §27 a BTW-wet: DE305660552


Copyright

Het ontwerp en de inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie en gebruik zijn niet toegestaan en vereisen in afzonderlijke gevallen de toestemming van de uitgever.


Suggesties, vragen, kritiek

Als u suggesties, vragen of kritiek hebt met betrekking tot de www.exwe.de website, neem dan contact op met de pers / public relations afdeling op: info@exwe.de


Disclaimer voor homepage-informatie

De webmasters van www.exwe.de aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de webmasters van www.exwe.de voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten.


Uitsluiting van aansprakelijkheid voor links

De inhoud van externe websites, waarnaar door directe of indirecte links verwezen wordt, valt buiten de verantwoordelijkheid van de beheerders van www.exwe.de. De webmasters van www.exwe.de verklaren dat op het moment dat de links werden gecreëerd, de corresponderende gelinkte pagina's vrij waren van ongeautoriseerde inhoud. Als er na het aanmaken van de link ongeoorloofde inhoud wordt ingevoerd, distantiëren de webmasters van www.exwe.de zich uitdrukkelijk van dergelijke inhoud. De webmasters van www.exwe.de zullen dergelijke links onmiddellijk verwijderen zodra zij daarvan op de hoogte zijn.


Auteursrecht

De webmasters van www.exwe.de streven ernaar de auteursrechten van de in alle publicaties gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars.

We gebruiken pictogrammen van:
Pictogrammen gemaakt door Freepik van www.flaticon.com is gelicenseerd door CC 3.0 BY

We gebruiken foto's van:
www.pexels.com

Veelhoekige achtergrond met kleurrijke vormen ontworpen door freepik


Verklaring gegevensbescherming

Let op ons privacybeleid.