Privacybeleid

 

Inleiding
De volgende verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de website van EXWE GmbH. EXWE GmbH wordt hierna de aanbieder of "wij" genoemd.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Sommige zijn essentieel, terwijl andere ons helpen om de diensten op onze website te verbeteren. Door op de knop "Cookies toestaan" te klikken, stelt u ons in staat om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. U kunt ook uw cookie-instellingen aanpassen.

Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid.


Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt via een contactform of e-mail, worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken.


Verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren, d.w.z. gegevens die tot een persoon kunnen worden herleid. Dit omvat de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer. Persoonlijke gegevens worden door ons alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruiker toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens. Als overeenkomstige gegevens worden verzameld, kunnen deze gegevens dienovereenkomstig worden gebruikt door aanbieders van analyses en tracering.


Toegangsgegevens/serverlogbestanden

Wij of onze provider van webruimte verzamelen gegevens over elke toegang tot de website - de zogenaamde serverlogbestanden. Deze toegangsgegevens omvatten

  • de naam van de bezochte website
  • het bestand
  • Datum en tijd van toegang
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Melding van succesvol ophalen
  • Browser type en versie
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
  • IP-adres en de aanvragende provider.
De provider gebruikt de loggegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van de website. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete bewijzen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

 


Integratie van diensten en inhoud van derden

Inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps of afbeeldingen van andere websites, kunnen worden geïntegreerd in dit onlineaanbod. Dit houdt in dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "externe aanbieders" genoemd) het IP-adres van de gebruiker ontvangen. Wij hebben er geen invloed op of deze externe aanbieders het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden.


Verklaring gegevensbescherming voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de