Grondbeginselen & praktijk: De ultieme gids voor RESTful API-ontwerp

02.05.2024
door Meike Müller
E-Commerce
Banner

Wat is een RESTful API precies en waarom zijn ze zo belangrijk voor moderne toepassingen? RESTful API's gebruiken gestandaardiseerde HTTP-methoden om gegevensuitwisseling tussen systemen te vereenvoudigen en vormen daarom een essentiële basis voor webgebaseerde software. In dit artikel leggen we uit hoe je RESTful API's optimaal kunt ontwerpen, beveiligen en integreren. We bekijken de belangrijkste concepten en technieken die nodig zijn om krachtige interfaces te ontwikkelen die het succes van je digitale projecten bevorderen.

De belangrijkste zaken in één oogopslag

 • REST API's zijn gebaseerd op zes basisprincipes, waaronder client-server architectuur, statelessness en gestandaardiseerde interfaces, waardoor ze flexibel en gemakkelijk te gebruiken zijn.
 • HTTP methodes zoals GET, POST, PUT en DELETE maken CRUD operaties mogelijk in RESTful APIs en zijn essentieel voor effectieve communicatie tussen client en server.
 • Beveiliging, effectieve documentatie en goed doordacht versiebeheer van RESTful API's zijn cruciaal voor het gebruik en de integratie ervan in verschillende systemen, van webapplicaties tot IoT.

Basisprincipes van RESTful API's

Om de fascinatie achter RESTful API's te begrijpen, moeten we ons eerst vertrouwd maken met hun basisprincipes. RESTful API's zijn gebaseerd op de REST architectuurstijl, wat staat voor Representational State Transfer. Deze interface vergemakkelijkt de communicatie en gegevensuitwisseling tussen softwaretoepassingen. De zes basisprincipes van de REST architectuurstijl zijn:

 • Client-server architectuur
 • Staatloosheid
 • Tussenliggende opslag (caching)
 • Een gestandaardiseerde interface
 • Een gelaagd systeem
 • Code op aanvraag

REST API's, die zijn ontwikkeld door Roy Fielding, vormen de basis van RESTful API's.

RESTful API's worden gekenmerkt door hun eenvoud en flexibiliteit. Ze ondersteunen verschillende gegevensformaten, zoals JSON en XML, en vergemakkelijken zo ongecompliceerde client-server communicatie. Bovendien bevordert het Hollywood-principe in RESTful API's losse koppeling en onafhankelijke ontwikkeling van client- en servercomponenten, wat de flexibiliteit en robuustheid van softwaretoepassingen aanzienlijk verhoogt.

De rol van HTTP methoden in RESTful API ontwerp

Een ander belangrijk aspect van RESTful API's is het gebruik van HTTP-methodes, ook bekend als API-methodes. Deze HTTP-methodes omvatten:

 • GET
 • POST
 • PUT
 • DELETE

Ze zijn gedefinieerd in RFC 2616 en bieden een breed scala aan mogelijkheden voor communicatie tussen client en server. Deze methoden maken het mogelijk om CRUD-bewerkingen (Create, Read, Update, Delete) uit te voeren in RESTful API's en bieden daarom een hoge mate van flexibiliteit voor webapplicaties.

Maar wat betekenen deze methoden precies en hoe worden ze in de praktijk gebruikt? In de volgende subparagrafen gaan we hier dieper op in.

GET voor het ophalen van gegevens

De GET-methode speelt een centrale rol in RESTful API's. Deze wordt gebruikt om bronnen op te halen. Het wordt gebruikt om bronnen op te halen zonder de status van de server te veranderen. Als je bijvoorbeeld informatie van een website wilt ophalen, gebruik je de GET methode. Bij een GET verzoek worden er geen gegevens verzonden in de body om de status van de server ongewijzigd te laten.

Een succesvolle GET-aanvraag resulteert meestal in een HTTP-statuscode 200 (OK), wat betekent dat de aangevraagde bron met succes is gevonden en verzonden. Als de aangevraagde bron echter niet wordt gevonden, wordt een 404 (Not Found) statuscode geretourneerd. Deze duidelijke en eenvoudige communicatie maakt de GET-methode een van de meest gebruikte methoden in RESTful API's.

POST voor het maken van bronnen

Naast de GET-methode is ook de POST-methode een essentieel onderdeel van RESTful API's. Deze methode wordt gebruikt om nieuwe bronnen aan te maken op RESTful API's. Deze wordt gebruikt om nieuwe bronnen aan te maken op de server. Stel je voor dat je een bestelling wilt plaatsen in een online winkel. In dit geval zou je de POST-methode gebruiken om de bestelgegevens naar de server te sturen.

Wanneer je een nieuwe resource aanmaakt met de POST-methode, worden de gegevens die moeten worden verzonden verzonden in de body van het HTTP-verzoek. Nadat een nieuwe resource met succes is aangemaakt, bepaalt de server de URI voor de resource en antwoordt met een statuscode 201 Created om het succes van de bewerking te bevestigen. De POST-methode is daarom een krachtig hulpmiddel in de communicatie tussen client en server en maakt efficiënte interactie met webapplicaties mogelijk.

PUT en PATCH voor updates

PUT en PATCH zijn twee andere HTTP-methodes die vaak worden gebruikt in RESTful API's om updates uit te voeren op bestaande bronnen. Beide methoden hebben een verschillende aanpak: De PUT methode vervangt de bron volledig met de volledige payload, terwijl PATCH alleen updates uitvoert volgens de opgegeven wijzigingen in de payload.

De PATCH methode maakt het mogelijk om individuele eigenschappen van een bron gericht aan te passen zonder de hele bron te vervangen. Dit maakt PATCH bijzonder nuttig als alleen bepaalde delen van een bron moeten worden bijgewerkt. Beide methoden zijn idempotent, wat betekent dat herhaalde bewerkingen met PUT de eindtoestand niet veranderen, waardoor de gegevensintegriteit behouden blijft tijdens de communicatie tussen client en server.

Gestandaardiseerde interface en eindpuntstructuur

Een centraal aspect in het ontwerp van RESTful API's is het creëren van een gestandaardiseerde interface en een duidelijke eindpuntstructuur. Een uniforme interface met gestandaardiseerde formaten zoals JSON of XML draagt bij aan consistentie en begrijpelijkheid. Bovendien vergemakkelijkt een duidelijke en gestandaardiseerde naamgevingsconventie voor bronnen de creatie van zinvolle en logische URL's die relaties tussen verschillende entiteiten uitdrukken.

Daarnaast moet je query parameters op een zinvolle en compacte manier ontwerpen om het sorteren en filteren van gegevens te vergemakkelijken. Via een gestandaardiseerde interface kunnen API endpoints generieke links bieden voor verschillende bewerkingen zoals vooruit, achteruit, navigeren door de eerste of laatste pagina in grote hoeveelheden gegevens. Dit verbetert de bruikbaarheid en efficiëntie van RESTful API's aanzienlijk.

Staatloosheid en sessiebeheer

Een ander belangrijk principe van RESTful API's is statelessness. Dit betekent dat elk bericht van jou naar de server alle benodigde informatie moet bevatten om het verzoek te begrijpen, zonder sessiegerelateerde toestanden op de server op te slaan. Om schaalbaarheid en eenvoud te garanderen, wordt grote nadruk gelegd op statelessness in API-ontwerp, wat betekent dat er geen client-status wordt opgeslagen op de server. Dit is vooral belangrijk voor efficiënte client-server interacties.

De stateloosheid van REST vereenvoudigt de systeemarchitectuur, wat een positief effect heeft op de ontwikkeling en schaalbaarheid van webapplicaties en ze begrijpelijker maakt. RESTful API's zijn dan ook stateless, wat bijdraagt aan hun schaalbaarheid in webapplicaties. Dit principe van stateloosheid is een andere bouwsteen die bijdraagt aan de efficiëntie en flexibiliteit van RESTful API's.

Resource-georiënteerd ontwerp en gegevensmodellering

RESTful API's hechten veel belang aan een resource-georiënteerd ontwerp en efficiënte datamodellering. Uniform Resource Identifiers (URI's) identificeren bronnen in RESTful API's en hun representaties zoals JSON of XML, ook bekend als JavaScript Object Notation, worden gebruikt voor de uitwisseling tussen jou en de server. Dit maakt efficiënte en duidelijke communicatie tussen de verschillende onderdelen van een applicatie mogelijk.

Daarnaast zorgen geparametriseerde query's voor bronnen, ook bekend als filters, ervoor dat bronnen gericht kunnen worden opgevraagd. Paginering helpt bij het beheren van en navigeren door grote gegevenssets door het aantal bronnen te beperken dat in een enkel verzoek wordt geretourneerd. Geavanceerde filtermogelijkheden in RESTful API's maken de combinatie van 'en' en 'of' logica mogelijk om complexe gegevenssets efficiënt op te halen. Een resource-georiënteerd ontwerp maakt dus efficiënte en flexibele interactie met gegevens in RESTful API's mogelijk.

Beveiligingsaspecten van RESTful API's

Beveiliging is een centraal aandachtspunt in IT en dus ook in de ontwikkeling van RESTful API's. Tokens en authenticatiemechanismen, zoals JWT (JSON Web Tokens) en OAuth2.0, maken het mogelijk om sessiegerelateerde informatie te beheren terwijl het principe van stateloosheid in RESTful API's behouden blijft. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt in RESTful API's om sessie-informatie te verwerken zonder het principe van statelessness te schenden.

De beveiliging van RESTful API's is cruciaal voor het voorkomen van ongeautoriseerde toegang, datalekken en andere beveiligingsproblemen die zich voordoen bij communicatie via webservers en clients. De uitdagingen van het testen van de beveiliging van RESTful API's zijn o.a:

 • verschillende autorisatiemethoden,
 • omgaan met complexe invoervalidatie voor complexe gegevensstructuren,
 • dynamische eindpunten,
 • de noodzaak om OAuth token levenscycli te testen,
 • en realistische scenario's die expertise vereisen.

Daarom speelt beveiliging een cruciale rol bij de ontwikkeling en het onderhoud van RESTful API's.

Prestatieoptimalisatie door caching

Een andere belangrijke dimensie bij het werken met RESTful API's is prestatieoptimalisatie door caching. RESTful API's kunnen caching optimaliseren met behulp van:

 • Caching concepten
 • Inhoud afleverende netwerken
 • proxies
 • Server caches

Het implementeren van "http requests" kan helpen om de snelheid en efficiëntie van webapplicaties en de bijbehorende website te verbeteren door het aantal en de grootte van aanvragen en inhoud te verminderen.

Naast de cachingstrategie kunnen aanvullende praktijken zoals compressie, paginering, het afknijpen van de aanvraagsnelheid, het optimaliseren van databasequery's en het gebruik van content delivery networks (CDN's) de efficiëntie van een API verbeteren. Door deze technieken te combineren kunnen de prestaties van RESTful API's aanzienlijk worden geoptimaliseerd, wat resulteert in een verbeterde gebruikerservaring en een hogere productiviteit.

Hypermedia als besturing (HATEOAS)

Een ander interessant concept bij het werken met RESTful API's is HATEOAS, wat staat voor "Hypermedia as the Engine of Application State". Dit is een beperking van de REST-architectuur die interactie mogelijk maakt via dynamisch aangeboden hypermedia. HATEOAS is een integraal onderdeel van REST en benadrukt het belang van lange termijn softwareontwerp en onafhankelijke ontwikkeling.

In een door HATEOAS aangedreven systeem heb je als REST client alleen een basiskennis van hypermedia nodig, in tegenstelling tot architecturen die een vaste interface vereisen. Het gebruik van HATEOAS maakt het mogelijk om server functionaliteiten uit te breiden zonder de noodzaak om clients aan te passen door interactie via gestandaardiseerde hypermedia. Dit maakt een grotere flexibiliteit in de ontwikkeling en het onderhoud van RESTful API's mogelijk en bevordert de onafhankelijke ontwikkeling van client en server.

RESTful API-documentatie en versiebeheer

Effectieve API-documentatie en zorgvuldig versiebeheer zijn cruciaal voor de integratie en het onderhoud van RESTful API's. Goede API-documentatie moet de volgende kenmerken hebben:

 • Geschreven door een ervaren team
 • Gemakkelijk te begrijpen
 • Up-to-date
 • Consistent met de API functies
 • Visueel aantrekkelijk
 • Bevat uitleg, voorbeeldoproepen en antwoorden, parameterlijsten en codevoorbeelden

Deze functies helpen ontwikkelaars om integraties snel uit te voeren en eventuele fouten effectief op te lossen.

Versiebeheer is een andere uitdaging voor RESTful API's, omdat updates kunnen leiden tot incompatibiliteiten. Daarom is strategische planning en het omgaan met versies essentieel om een soepele overgang mogelijk te maken naarmate API's evolueren en om achterwaartse compatibiliteit te garanderen.

Samengevat dragen zowel effectieve documentatie als zorgvuldig versiebeheer bij aan de kwaliteit en bruikbaarheid van RESTful API's.

Toepassingsvoorbeelden en use cases voor RESTful API's

Nu we de grondbeginselen en principes van RESTful API's kennen, laten we eens kijken naar enkele gebruikssituaties en voorbeelden. RESTful API's worden in verschillende contexten gebruikt, van moderne webapplicaties tot mobiele apps en het Internet of Things (IoT). Ze vergemakkelijken de integratie van verschillende systemen door gestandaardiseerde interfaces voor communicatie te bieden en verbeteren de datacommunicatie in moderne webapplicaties door het efficiënte beheer van toestanden en interacties tussen client en server.

Laten we nu eens kijken naar enkele specifieke use cases

Integratie in moderne webapplicaties

RESTful API's spelen een cruciale rol bij de integratie in moderne webapplicaties en het gebruik van web-API's. Ze maken verbinding met de cloud en interactie tussen clients en servers mogelijk. Ze maken verbinding met de cloud en interactie met cloudservices mogelijk en worden tegenwoordig beschouwd als de ruggengraat van het web. Met een REST API zoals http://api.myshops.com/orders kunnen bijvoorbeeld bestellingen worden geplaatst via het HTTP POST-proces.

Ze maken ook complexere integraties mogelijk, zoals het verbinden van CRM-software met sociale media om posts en berichten van tevoren in te plannen. Dankzij deze flexibiliteit en prestaties dragen RESTful API's aanzienlijk bij aan de functionaliteit en efficiëntie van moderne webapplicaties.

Mobiele apps en RESTful API's

Maar RESTful API's zijn niet alleen belangrijk voor webapplicaties. Ze zijn ook onmisbaar voor de ontwikkeling van mobiele apps, omdat ze de communicatie met de backend vergemakkelijken en de gegevensuitwisseling tussen de app en de server optimaliseren. Ze vormen de link tussen de app op het mobiele apparaat van de gebruiker en de server waarop de gegevens en functionaliteiten worden gehost.

Of het nu gaat om een weer-app die actuele weergegevens ophaalt van een server of een e-commerce-app die bestellingen verstuurt naar een online winkel - al deze toepassingen zijn afhankelijk van de prestaties en flexibiliteit van RESTful API's. Zonder deze API's zou de ontwikkeling en werking van de app in het gedrang komen. Zonder deze API's zou de ontwikkeling en werking van moderne mobiele apps bijna ondenkbaar zijn. Het gebruik van een Application Programming Interface (API) is cruciaal voor het succes van deze toepassingen.

Internet of Things (IoT) en RESTful API's

RESTful API's worden ook veel gebruikt in de context van het Industrial Internet of Things (IIoT). Ze worden vaak gebruikt voor

 • het op afstand bewaken van productiefaciliteiten
 • het verzamelen en verspreiden van bedrijfsgegevens
 • de integratie van bedrijfs- en productiesystemen zoals ERP en MES

worden gebruikt.

De REST-interface wordt in de context van Industrieel IoT gewaardeerd om zijn eenvoud, flexibiliteit, lichtgewicht karakter en schaalbaarheid, waardoor het de standaard is voor API-gebaseerde communicatie. Ze maken efficiënte en veilige communicatie mogelijk tussen de verschillende componenten van een IoT-systeem en dragen zo bij aan de prestaties en betrouwbaarheid van deze zeer complexe systemen.

Samengevat

Samenvattend kan gezegd worden dat RESTful API's een centrale rol spelen in moderne softwareontwikkeling. Ze maken efficiënte en flexibele communicatie tussen verschillende softwarecomponenten mogelijk en dragen bij aan de prestaties en gebruiksvriendelijkheid van webapplicaties, mobiele apps en IoT-systemen. Dankzij hun gestandaardiseerde interface, het principe van statelessness en het gebruik van HTTP-methodes bieden ze een duidelijke en eenvoudige structuur voor de ontwikkeling en het onderhoud van API's. Met effectieve documentatie en zorgvuldig versiebeheer kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd en onderhouden in bestaande systemen. Ze zijn daarom een onmisbaar hulpmiddel voor elke softwareontwikkelaar en elk bedrijf dat zijn digitale transformatie vooruit wil helpen. Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met ons team van experts. We helpen je graag!

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de basisprincipes van RESTful API's?

  De basisprincipes van RESTful API's omvatten het gebruik van client-server architectuur, statelessness, caching, een uniforme interface, een gelaagd systeem en code-on-demand. Dit alles om efficiënte en schaalbare communicatie tussen meerdere systemen te garanderen.

 • Hoe worden HTTP-methodes gebruikt in RESTful API's?

  HTTP-methodes zoals GET, POST, PUT en DELETE maken CRUD-bewerkingen mogelijk in RESTful API's en bieden een hoge flexibiliteit voor webapplicaties. Ze zijn daarom essentieel voor de ontwikkeling van krachtige en gebruiksvriendelijke webapplicaties.

 • Wat betekent statelessness in RESTful API's?

  Statelessness in RESTful API's betekent dat elk bericht alle benodigde informatie voor het verzoek moet bevatten zonder sessiegerelateerde toestanden op de server op te slaan. Dit bevordert eenvoudige en schaalbare communicatie.

 • Hoe draagt caching bij aan de prestatieoptimalisatie van RESTful API's?

  Caching vermindert het aantal en de grootte van verzoeken en inhoud, wat de snelheid en efficiëntie van webapplicaties verbetert.

 • Welke rol speelt HATEOAS in RESTful API's?

  HATEOAS maakt dynamische interactie mogelijk via aangeboden hypermedia en bevordert de onafhankelijke ontwikkeling van client en server in RESTful API's. Het speelt een cruciale rol in de flexibiliteit en schaalbaarheid van RESTful API's.

Wat is je project? Als je ons erover wilt vertellen, bellen we je terug!

 
Meike
Meike
from 02.05.2024

Hallo, mijn naam is Meike. I take care of the EXWE back office and am responsible for our social media channels. All of our articles are meant to make your life easier and help you make decisions. Nevertheless, it can happen that something remains unclear, so: Als je vragen hebt over dit artikel kun je me makkelijk bereiken op +49 231 93149827.

Je wilt altijd voorop blijven lopen met technologie Mis geen nieuws en blogberichten meer.
We hebben ook de volgende interessante berichten van onze tech blog voor je over dit onderwerp
How to successfully create a Shopify store: step by step to your own online store

Learn how to create a successful Shopify store step by step and launch your own online shop with confidence. Our comprehensive guide walks you through the process, empowering you to build a thriving e-commerce business from scratch.

xtCommerce - Confirmation email with remarks

xtCommerce - Insert remarks in confirmation mail

xtCommerce 4.0: Enter direct debit data in confirmation email

xtCommerce - add the direct debit data to the confirmation email - simplify the work in your online store and optimize your e-commerce