Databases voor bedrijven: De grote vergelijking van relevante databases

31.10.2022
door Meike Müller
Softwareentwicklung
Banner

Databases worden gebruikt in elk bedrijf met een eigen IT-infrastructuur. Ze zijn bijvoorbeeld nodig voor systemen voor goederenbeheer, enterprise resource planning, contentmanagementsystemen en klantenrelatiebeheer. Maar databases zijn ook belangrijk voor online winkels. In dit artikel leggen we uit waarom je databases nodig hebt en hoe ze werken. We laten je ook graag kennismaken met de verschillende soorten databases en welke je kunt gebruiken voor jouw doeleinden. Blijf op de hoogte als je bedrijf een consistente database nodig heeft om software zoals de hierboven genoemde te kunnen gebruiken. Als je ondersteuning nodig hebt bij het gebruik en de creatie van databases of als je algemene vragen hebt over softwareontwikkeling, helpen we je graag als sterke partner.

Leestijd 15 min

Wat kun je verwachten in dit artikel:
 1. Waarom heb je überhaupt databases nodig? En wie heeft ze nodig?
 2. Hoe werkt een database? Verschil tussen database en databasebeheersysteem
  1. Soorten databasemodellen
   1. Hiërarchisch, netwerkachtig, relationeel, objectgeoriënteerd, documentgeoriënteerd databasemodel
   2. Vergelijking van verschillende databases
    1. MySQL
    2. Mongo DB
    3. Apache Cassandra
    4. Maria DB
    5. Redis
    6. Google Firebase met Realtime Database en Cloud Firestone
    7. Microsoft Azure SQL-database
    8. Amazon Web Services (AWS en RDS)
    9. Elasticsearch
    10. Memcached
 3. Onze conclusie
 4. FAQ
  1. Waar zijn databases nodig?
  2. Welke voordelen bieden databases?
  3. Wanneer is een database de moeite waard?
  4. Wat betekent SQL en NoSQL?
  5. Wat betekent sharding?
  6. Wat is ArangoDB?
  7. Wat is een grafiekdatabase?

Waarom hebben we überhaupt databases nodig? En wie heeft ze nodig?

Databases kunnen worden gebruikt om elektronische records en gegevens te beheren. De gegevens worden verzameld in de database en logisch gestructureerd. Toewijzingen en toegangsrechten kunnen dan gedetailleerder worden gedefinieerd met behulp van een databasebeheersysteem. Om een database daadwerkelijk te gebruiken, moet een geschikte databasetoepassing worden gebruikt. Deze kan dan niet alleen worden gebruikt om de database te openen, maar ook om deze te lezen en te bewerken.

Tot zover de zeer technische definitie van een database. Eenvoudig gezegd kun je met een database databases beheren (bijvoorbeeld binnen je bedrijf) en belangrijke informatie tijdig en gebundeld ophalen. Het is geschikt om inhoud op een bijzonder overzichtelijke manier uit te werpen zodat deze opnieuw kan worden gebruikt. Je hebt ook de mogelijkheid om rechten toe te wijzen om te bepalen welke medewerker of welk systeem welke gegevens kan lezen. Dit helpt uw bedrijf bijvoorbeeld bij het beheer en de verwerking van klanten. Een database moet onderscheiden worden van een verzameling bestanden in een map op je computer. De term database wordt vaak gebruikt, hoewel het technisch gezien geen database is.

In feite heeft elk bedrijf met een IT-landschap een database nodig. Want als er software wordt gebruikt of gegevens worden verzameld en opgevraagd, moet er een databasesysteem worden gebruikt. Webapplicaties zoals CRM, ERP en CMS werken bijvoorbeeld ook op basis van een database. Hierdoor kan relevante informatie worden opgeslagen en aan een gebruiker worden getoond. Bepaalde gebruikersparadigma's zijn belangrijk voor een ERP-webtoepassing. Transacties moeten bijvoorbeeld snel en zonder vertraging worden verwerkt. Voor deze use cases is het belangrijk dat het databasesysteem gebruikt kan worden met een OLTP. OLTP staat voor Online Transaction Processing of real-time transactieverwerking.

Hoe werkt een database? Verschil tussen database en databasebeheersysteem

Een database kan alleen functioneren met behulp van een DBMS, d.w.z. een databasebeheersysteem. Het beheert gegevens, verwerkt gegevensvolumes en dient ook als gegevensopslag. Een DBMS is een essentieel onderdeel van een database. Je kunt de database niet gebruiken zonder een databasebeheersysteem. Tegenwoordig is bijna alle software gebaseerd op een databasesysteem.

Het belangrijkste verschil tussen een database en een databasemanagementsysteem is dit:

De database slaat de gegevenstypen op en wordt ook wel de database genoemd. Het databasebeheersysteem is de software die wordt gebruikt om de database te beheren. Zonder dit systeem is het niet mogelijk om de informatie op te vragen die is opgeslagen in de gegevensrecords. Het bepaalt de toegangsrechten en de structuur van de gegevens. In de regel worden voor het beheer ook een aparte databasetaal en een databasemodel gebruikt. Het databasemodel is verantwoordelijk voor de architectuur van het databasesysteem. Een type databasemanagementsysteem is het Relationele Database Management Systeem, kortweg RDBMS. Bekende RDBMS'en zijn Ingres, Oracle en Sybase.

Soorten databasemodellen

Een databasemodel is een verzameling concepten die kunnen worden gebruikt om de structuur van een database te beschrijven. Het bevat ook de structuur van een database, inclusief de relaties tussen verschillende gegevenselementen. Daarnaast bevat het meestal informatie over hoe gegevens worden opgeslagen, opgehaald en bijgewerkt.

De meest voorkomende databasetypen zijn het relationele model, de netwerkdatabase en het hiërarchische model. In een relationeel model worden de gegevens georganiseerd in tabellen en velden, terwijl in een netwerkmodel de gegevens worden georganiseerd in knooppunten en bogen. In een hiërarchisch model zijn de gegevens georganiseerd in een boomstructuur. Er kunnen verschillende querytalen of gegevensquerytalen worden gebruikt om informatie in de databases te zoeken. Een querytaal is daarom een databasetaal van de betreffende database.

Elk van deze databasetypes heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het relationele model is het populairste model omdat het gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is. Het netwerkmodel is beter geschikt voor het verwerken van grote gegevenstypen en -hoeveelheden, terwijl het hiërarchische model beter geschikt is voor het organiseren van gegevenstypen in een specifieke structuur. Er is ook nog het objectgeoriënteerde en het documentgeoriënteerde databasemodel. Hieronder lichten we deze databasetypen nader toe:

Hiërarchisch databasemodel

In dit type model worden de gegevens georganiseerd in een boomachtige structuur, waarbij elk gegevenselement een enkele "ouder" heeft en nul of meer "kinderen". We gebruiken het volgende voorbeeld om de boomstructuur uit te leggen:

Laten we zeggen dat we een database van dieren hebben. Elk dier in onze database heeft een soort (bijv. hond, kat, vogel, enz.), en elke soort heeft verschillende subcategorieën (bijv. hondenrassen, kattenrassen, vogelsoorten, enz.). In een hiërarchisch model zouden deze gegevens als volgt worden georganiseerd:

Dieren

- soorten

-- Hond

--- Golden Retriever

--- Labrador

--- Duitse Herdershond

-- Kat

---Siamees

--- Bengaal

-- vogel

--- Parkiet

--- Vink

Elk deel van de gegevens in ons voorbeeld - dieren, soorten, subcategorieën - wordt een "knooppunt" genoemd. In het hiërarchische model zijn de knooppunten in een specifieke volgorde gerangschikt, dat wil zeggen dat elk knooppunt precies één ouderknooppunt heeft (behalve het allereerste knooppunt) en dat elk knooppunt nul of meer kindknooppunten kan hebben. Deze relatie tussen de knooppunten wordt de "ouder-kind relatie" genoemd.

Het hiërarchische model is dus zeer efficiënt als het gaat om het opslaan van gegevens die kunnen worden ingedeeld in deelverzamelingen. Het stelt je in staat om alle dieren te vinden die onder een bepaalde categorie vallen (bijv. alle honden, alle katten, alle vogels) zonder dat je door ongerelateerde items hoeft te zoeken. Als je bijvoorbeeld een nieuw hondenras wilt toevoegen, maak je gewoon een nieuw knooppunt en voeg je het toe aan de juiste plaats in je hiërarchie.

Een nadeel van het model is echter dat het moeilijk is om de relatie tussen gegevens weer te geven die niet kunnen worden opgedeeld in deelverzamelingen. In ons voorbeeld zou het moeilijk zijn om dieren als broers en zussen te markeren. Bovendien kan het ophalen van informatie uit een hiërarchisch model vrij traag zijn. Omdat elk gegeven maar één ouderknoop kan hebben, moeten we vaak meerdere keren door de hiërarchie lopen om de informatie te vinden die we zoeken. Om deze redenen wordt het hiërarchische model over het algemeen niet gebruikt in moderne databases.

Netwerk-database model

In een netwerkdatabasemodel zijn de gegevens georganiseerd in een reeks gekoppelde knooppunten. Elk knooppunt vertegenwoordigt een entiteit, bijvoorbeeld een stuk informatie of een object. De links tussen de knooppunten stellen relaties voor. Een belangrijk aspect van het netwerkdatabasemodel is dat het relaties tussen meerdere personen toelaat. Dit betekent dat een enkel knooppunt aan meerdere andere knooppunten kan worden gekoppeld en omgekeerd. Andere modellen, zoals het hiërarchische model, staan daarentegen alleen één-op-veel relaties toe, zoals we hierboven al hebben uitgelegd.

De belangrijkste voordelen van de netwerkdatabase zijn flexibiliteit, efficiëntie en schaalbaarheid. Het belangrijkste nadeel is dat het bevragen van gegevens in dit model moeilijk kan zijn. Een netwerk-datamodel is geschikt voor een systeem dat een grote hoeveelheid gegevens moet opslaan en gebruikers toegang moet geven tot de gegevens vanaf meerdere locaties.

Relationeel databasemodel

Is het je ooit opgevallen hoe gemakkelijk het is om informatie op websites te zoeken en op te vragen? De kans is groot dat de website een relationeel databasemodel gebruikt om gegevens op te slaan en te organiseren.

Wat is nu precies een relationeel databasemodel? In het kort is het een manier om gegevens te organiseren in tabellen die aan elkaar gekoppeld zijn door gemeenschappelijke kenmerken. Deze koppelingen maken het gemakkelijk om informatie op te vragen en bij te werken. Elke tabel bevat rijen en kolommen, waarbij elke kolom een specifiek attribuut vertegenwoordigt en elke rij een specifieke record bevat. Een unieke primaire sleutel wordt gebruikt om een gegevensrecord uniek te identificeren. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een unieke, samengestelde en kunstmatige primaire sleutel. Bijvoorbeeld, in een klantendatabase vertegenwoordigt elke rij een enkele klant en de kolommen kunnen dingen bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer, enz. Het relationele aspect komt om de hoek kijken omdat er ook koppelingen tussen deze tabellen kunnen zijn - bijvoorbeeld een aparte tabel "bestellingen" die via een klant-ID aan de tabel "klant" is gekoppeld. Dit maakt het eenvoudiger om alle bestellingen voor een bepaalde klant op te roepen zonder handmatig meerdere gegevensrecords te hoeven doorzoeken. Over het algemeen bieden relationele databases een efficiënte en georganiseerde manier om grote hoeveelheden gegevens te beheren. Een relationeel databasemodel is geschikt voor zowel grote als kleine organisaties.

Object-georiënteerd databasemodel

In tegenstelling tot conventionele modellen, slaan objectgeoriënteerde databases gegevens op als objecten of individuele eenheden met hun eigen attributen en relaties. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en eenvoudigere manipulatie van de gegevens. Bovendien bieden objectgeoriënteerde databases meestal ondersteuning voor objectgeoriënteerde programmeertalen zoals Java, waardoor ze een populaire keuze zijn voor softwareontwikkeling.

Het objectgeoriënteerde gegevensmodel is het meest geschikt voor het opslaan van complexe, onderling verbonden gegevens. In dit model worden gegevens georganiseerd in objecten die zowel attributen als gedragingen bevatten. Een persoonsobject kan bijvoorbeeld attributen hebben zoals naam en leeftijd en gedragingen zoals "adres ophalen" of "telefoonnummer wijzigen". Deze objecten kunnen vervolgens worden gekoppeld aan andere objecten, waardoor een netwerk van onderling verbonden informatie ontstaat. Dit maakt het objectgeoriënteerde model perfect voor het beheren van gegevens op gebieden waar er veel relaties zijn tussen entiteiten, zoals financiën of gezondheidszorg. Het biedt ook flexibiliteit in het toevoegen van nieuwe attributen en gedragingen zonder de hele database te hoeven herstructureren. Dus als je te maken hebt met ingewikkelde, onderling gerelateerde gegevens, kan het objectgeoriënteerde databasemodel de juiste keuze zijn.

Document-georiënteerd databasemodel

Een documentgeoriënteerd databasemodel verschilt van andere databases in zijn structuur en ontwerp. In plaats van gegevens te organiseren in rijen en kolommen, wordt informatie opgeslagen als "documenten" die alle benodigde informatie bevatten over een bepaald onderwerp of entiteit. Dit maakt het zeer geschikt voor het beheren van ongestructureerde of snel veranderende gegevens, zoals blogberichten of gebruikersprofielen. Het maakt het ook mogelijk om gerelateerde informatie sneller terug te vinden omdat de documenten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Over het algemeen kan een documentgeoriënteerd model een efficiënte en flexibele oplossing bieden voor het beheren van dynamische gegevens.

Vergelijking van verschillende databases

Nu ben je bekend met de verschillende databasemodellen en weet je ongeveer voor wie of wat ze geschikt zijn. Maar nu wil je waarschijnlijk weten welke databases er echt bestaan, welke functies ze hebben, enzovoort... Daarom hebben we de meest voorkomende databases nader bekeken en in meer detail geanalyseerd. We willen je de voor- en nadelen van de databases laten zien en welke details je kunnen helpen om te beslissen welke database voor jou geschikt is. We zullen de volgende aspecten voor elke database nader bekijken:

 • Type databasemodel: we bekijken in welk type databasemodel de database in kwestie past binnen de eerder gepresenteerde databasemodellen.
 • Licenties: Hoe zit het met licenties? In welke modellen kan de database worden "gekocht"?
 • Database snelheid: Natuurlijk is de prestatie van uw systemen ongelooflijk belangrijk voor uw bedrijf. Daarom nemen we de snelheid van de databases onder de loep.
 • Geschiktheid voor grote hoeveelheden gegevens: Wil je elke hoeveelheid gegevens kunnen opslaan, opvragen en verwerken? We bekijken welke database geschikt is voor jouw vereisten.
 • Eenvoudig beheer en beheertools : Uw database moet ook eenvoudig te beheren zijn. We controleren hoe het beheer werkt en of er tools beschikbaar zijn.
 • Cloud of on-premise: Een clouddatabase bevindt zich op servers en opslag en is eenvoudig toegankelijk via internet. On-premise oplossingen bevinden zich daarentegen op het lokale netwerk van uw bedrijf. Afhankelijk van het beoogde gebruik is de ene oplossing geschikter dan de andere.
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Met welke besturingssystemen is de database compatibel? Of is hij zelfs platformonafhankelijk?
 • Ondersteuning: Biedt het bedrijf ondersteuning in de vorm van live chats, e-mailondersteuning, een telefonische hotline of een FAQ in geval van problemen met de database?
 • Open source: Is de database open source? Zo ja, heb je dan toegang tot de code.
 • Betaalde functies: Zijn er extra functies voor de door u gekozen databasevariant waarvoor ook moet worden betaald?

MySQL

MySQL is in zijn huidige vorm ontwikkeld door het bedrijf Oracle. Het is een database die bijzonder geschikt is voor dynamische websites. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor alle WordPress-sites, maar de database kan ook worden gebruikt voor online winkels met Shopware.

MySQL voordelen MySQL nadelen
 • Er is een open source versie
 • De database is betrouwbaar (hoge beschikbaarheid)
 • Snelle database query
 • Hoge compatibiliteit met andere systemen, programmeertalen enz.
 • Hoge beveiliging
 • Hoge kosten voor licenties van de bedrijfsversie
 • Een crash kan de systeemcatalogus permanent beschadigen
 • Type databasemodel: Relationeel databasemanagementsysteem (ook gebruik van het client-servermodel)
 • Licenties: Open source gratis en dure commerciële versie
 • Databasesnelheid: Over het algemeen hoge snelheid, snel ophalen van gegevens
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Ja, maar de prestaties nemen af naarmate de hoeveelheid gegevens toeneemt
 • Eenvoudig beheer en beheertools: MySQL is eenvoudig te leren gebruiken
 • Cloud of lokaal : Beide
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Geschikt voor verschillende besturingssystemen
 • Ondersteuning : Oracle biedt bijvoorbeeld telefonische ondersteuning en 24/7 live chat voor klanten
 • Open source: Beschikbaar als open source software en als commerciële bedrijfsversie
 • Betaalde functies: Ja
YouTube Video über MYSQL

MongoDB

MongoDB is een documentgeoriënteerd databasesysteem dat werd uitgebracht in 2009. Het is geschreven in de programmeertaal C++ en draait op de besturingssystemen Microsoft Windows, Linux, macOS en OpenBSD.

MongoDB biedt verschillende versies. Er is de gratis Mongo DB Community Server voor Windows, OS X en Linux, de Mongo DB Enterprise Server voor commercieel gebruik en Mongo DB Atlas, een on-demand cloud database voor GCP, Azure en AWS. In totaal heeft MongoDB drie verschillende prijsniveaus: gedeeld voor $0 per maand, dedicated voor $57 per maand en serverless vanaf $0,30 per miljoen gelezen gegevens.

Voordelen van MongoDB MongoDB nadelen
 • Flexibel en aanpasbaar als het gaat om onbekende datastructuren
 • Goed voor ongestructureerde gegevens
 • Wijzigingen kunnen eenvoudig worden doorgevoerd
 • Goed schaalbaar
 • Opslag van verschillende bestandstypen is mogelijk Tech stack wordt niet beïnvloed
 • Complexe transacties
 • Geheugengebruik is vrij hoog
 • Er zijn geen geïntegreerde analyses van geheugengebruik
 • Geen stored procedures, d.w.z. geen implementatie van uw bedrijfslogica op databaseniveau
 • Type databasemodel: NoSQL (d.w.z. niet relationeel)
 • Licenties: Gratis en betaalde versies
 • Snelheid van de database: Hoge snelheid
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Ja
 • Eenvoudig beheer en beheertools: Beheer is eenvoudig
 • Cloud of on-premise: Beide
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Compatibel met veel besturingssystemen
 • Ondersteuning : Voor Mongo DB Community is er het Mongo DB Community Forum, voor Mongo DB Atlas kan een ondersteuningsticket worden geopend in het account, voor MongoDB Enterprise kan een ticket worden geopend via de Mongo DB Support Portal.
 • Open Source: De community versie is open source.
 • Betaalde functies: Ja
Youtube Video über MongoDB

Apache Cassandra

De Apache Cassandra database werd in juli 2008 op de markt gebracht door de Apache Software Foundation. Cassandra is een NoSQL databasesysteem dat bijzonder geschikt is als database voor bedrijven. Het eenvoudige databasemanagementsysteem is namelijk zeer faalveilig en schaalbaar.

Apache Cassandra voordelen Apache Cassandra nadelen
 • Snelheidsvoordeel ten opzichte van andere databaseprogramma's
 • Ondersteuning voor MapReduc
 • Hoge schaalbaarheid van het databaseprogramma (horizontaal)
 • Hoge betrouwbaarheid
 • Cross-platform compatibiliteit met veel besturingssystemen
 • Hoge fouttolerantie
 • Prestatieproblemen kunnen optreden als het datamodel slecht is ontworpen
 • Door de architectuurdistributie kunnen replicas inconsistent zijn
 • Type databasemodel: NoSQL
 • Licentie: Open source Apache licentie versie 2
 • Snelheid van de database: Hoge snelheid
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Ja
 • Eenvoudig beheer en beheertools: Ja
 • Cloud of lokaal : Beide
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Wordt gegeven
 • Ondersteuning : Betaalde ondersteuning van DataStax
 • Open source: Beschikbaar
 • Betaalde functies: Nee, niet beschikbaar
YouTube Video über Apache Cassandra

MariaDB

MariaDB is ontwikkeld als een databasebeheersysteem van MySQL. De enterprise versie van MariaDB is in de eerste plaats een database voor bedrijven. Het is geschikt voor bedrijfskritische toepassingen vanwege de hoge prestaties. De MariaDB-database werd uitgebracht in oktober 2009 en werkt in combinatie met de besturingssystemen Microsoft Windows, OpenBSD, Solaris, macOS en Linux.

MariaDB voordelen MariaDB nadelen
 • Snelle back-ups
 • Hoge prestaties
 • MariaDB is geschikt voor bedrijfskritische toepassingen
 • Na het overschakelen op MariaDB kun je niet meer terugschakelen naar MySQl
 • Type databasemodel: Relationeel databasemodel
 • Licenties: Maria DB Enterprise-versie en Maria DB Community Server
 • Snelheid van de database: Hoog
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Ja
 • Eenvoudig beheer en beheertools: Ja
 • Cloud of lokaal: Beide
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Ja
 • Ondersteuning: Contactformulier of als klant MariaDB ondersteuning
 • Open bron: Open bron licentie voor enterprise en community versie
 • Betaalde functies: Geen
YouTube Video über MariaDB

Redis

Redis is een in-memory database, d.w.z. een database die het hoofdgeheugen van een computer gebruikt om gegevens op te slaan. Het is daarom ook een NoSQL-database en werd uitgebracht in april 2009. Redis is vooral geschikt voor eenvoudige gegevensstructuren en wordt ook gebruikt als cache voor websites en meer.

Redis voordelen Redis nadelen
 • Redis is sneller dan relationele databases
 • Verticaal en horizontaal schalen mogelijk
 • Niet geschikt voor complexe data
 • Redis heeft veel geheugen nodig, wat kosten met zich meebrengt
 • Risico dat gegevens verloren gaan als de computer wordt uitgeschakeld, omdat gegevens niet persistent zijn
 • Type databasemodel: NoSQL
 • Licentie: Verschillende licentiemogelijkheden van open source tot Redis Enterprise
 • Snelheid van de database: Hoog
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Geen
 • Eenvoudig beheer en beheertools : Ja
 • Cloud of lokaal: Beide
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Ja
 • Ondersteuning: commerciële ondersteuning voor de Enterprise-versie of ondersteuning van de community zelf
 • Open bron : Ja
 • Betaalde functies: Geen
YouTube Video über Redis

Google Firebase: Realtime Database en Cloud Firestore

Cloud Firestore voordelen Cloud Firestore nadelen
 • iOS, Android en web SDK's met offline gegevenstoegang
 • Hoge mate van gebruiksvriendelijkheid
 • Automatisch schalen
 • Realtime updates
 • Hoge betrouwbaarheid
 • Kan worden gebruikt met programmeertalen zoals Java, Unity, Node.js, Go en C++ SDK's
 • Gericht en geoptimaliseerd voor apps, slechte ondersteuning voor andere toepassingen

Kenmerken van de Cloud Firestore:

 • Type databasemodel: NoSQL
 • Licentie: Een gratis versie, maar anders in rekening gebracht op basis van databaseopslag, bandbreedte en aantal transacties
 • Snelheid van de database: Hoog
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Geschikt voor complexe gegevens
 • Eenvoudig beheer en beheertools : Ja
 • Cloud of on-premise: Cloud
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Cross-platform
 • Ondersteuning : Google-ondersteuning
 • Open bron: Nee
 • Betaalde functies: Ja, andere Firebase-producten
YouTube Video über Firestore

Google Firebase voordelen Google Firebase nadelen
 • Real-time synchronisatie van gegevens tussen verschillende gebruikers
 • Asynchrone synchronisatie voor offline gebruik
 • Gegevens kunnen alleen worden opgeslagen als een documentboom, gegevensorganisatie is moeilijk

Kenmerken van de real-time database:

 • Type databasemodel: NoSQL
 • Licentie: Gratis model beschikbaar, anders verschillende tarieven
 • Snelheid van de database: Hoog
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Alleen geschikt voor eenvoudige gegevens
 • Eenvoudig beheer en beheertools : Ja
 • Cloud of on-premise: Cloud
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Platformonafhankelijk
 • Ondersteuning : Google-ondersteuning
 • Open bron : Nee
 • Betaalde functies: Ja, andere Firebase-producten
YouTube Video über Firebase

Microsoft Azure SQL-database

Met Microsoft Azure biedt Microsoft een cloud computing-platform dat is gemaakt voor softwareontwikkelaars. Microsoft Azure biedt databases die kunnen worden gebruikt in de vorm van een cloudmodel.

Microsoft Azure SQL-database voordelen Microsoft Azure SQL-database nadelen
 • Hoge mate van gegevensbescherming en sterke focus op beveiliging
 • Hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid
 • Aantrekkelijk kostenmodel
 • Voor server hosting is het land voor uw hosting vrij te kiezen
 • Expertise is vereist om de database efficiënt te gebruiken
 • Type databasemodel: SQL
 • Licenties: Drie niveaus: Basis, Standaard en Premium
 • Snelheid van de database: Hoog
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Ja
 • Eenvoudig beheer en beheertools : Ja
 • Cloud of op locatie: Cloud
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Platformonafhankelijk
 • Ondersteuning: Verschillende ondersteuningsplannen
 • Open bron: Nee
 • Betaalde functies: Ja

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services, of kortweg AWS, is eigenlijk een cloud computing provider die verschillende diensten aanbiedt. Deze worden ook gebruikt door bekende bedrijven zoals Netflix en Reddit. Naast servers, opslag en netwerken biedt AWS ook een breed scala aan databases. Dit zijn de virtuele databases SimpleDB of RDS (Relational Database Service). SimpleDB kan worden gebruikt om eenvoudige, d.w.z. niet-relationele informatie op te slaan. De database bevindt zich echter nog in de bètaversie. Daarom gaan we in de volgende details alleen in op RDS, dat al officieel wordt ondersteund en kan worden gebruikt. Het is een dienst van Amazon die het gemakkelijker maakt om databases in een cloud op te zetten, te gebruiken, te beheren en te schalen. Het is dus geen op zichzelf staande database. De dienst bevat echter verschillende databases die kunnen worden gebruikt als onderdeel van het prijsmodel. Amazon biedt onder andere ook zijn eigen relationele databasedienst Amazon Aurora.

Door de verscheidenheid aan aangeboden diensten is het de moeite waard om RDS en dus AWS te overwegen.

Amazon Web Services voordelen Amazon Web Services nadelen
 • Geen eigen server en IT-infrastructuur nodig dankzij cloudmodel
 • Er kan worden gekozen uit zes verschillende database-engines (Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle en Microsoft SQL Server)
 • Flexibel schaalbaar
 • Lokale databases kunnen worden gemigreerd met RDS
 • Database software is altijd up-to-date
 • De diensten van AWS en RDS zijn relatief duur. Voor grote bedrijven is het echter de prijs waard, omdat de service echt krachtig is en de betrouwbaarheid en schaalbaarheid uitstekend zijn.
 • Type databasemodel: Relationeel
 • Licentie : Factureringsmodel gebaseerd op selecteerbare opslag- en rekenkracht, in het SaaS-servicemodel van Amazon Web Services
 • Snelheid van de database: Hoog
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Ja
 • Eenvoudig beheer en beheertools : Ja
 • Cloud of op locatie : Cloud
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Ja
 • Ondersteuning : Ondersteuning via AWS
 • Open bron: Nee
 • Betaalde functies: Ja
YouTube Video über AWS

Elasticsearch

Elasticsearch is geen klassieke database, omdat het een meer gespecialiseerd doel dient. Elasticsearch is vooral geschikt voor het doorzoeken van documenten en tekst. Daarom wordt het ook wel een zoekmachine genoemd die werkt op basis van Lucene. Apache Lucene is op zijn beurt een programmabibliotheek voor full-text zoekopdrachten. Elasticsearch is in 2010 door Elastic gelanceerd en is platformonafhankelijk.

Elasticsearch voordelen Elasticsearch nadelen
 • Snelle zoekresultaten en query's voor tekstzoekopdrachten
 • Zeer geschikt voor online winkels, bijvoorbeeld in combinatie met Shopware
 • Eenvoudige werking
 • Ondersteunt programmeertalen zoals PHP, Java, Python, Ruby en JavaScript (Node.js)
 • Installatie- en onderhoudskosten zijn niet te onderschatten, maar nog wel te overzien
 • Elasticsearch is niet in alle winkelsystemen beschikbaar
 • Type databasemodel: NoSQL
 • Licentie: Gratis Server Side Public Licentie, voor cloud biedt de Elastic Licentie tegen betaling aan
 • Snelheid van de database: Hoge snelheid
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Ja, geschikt voor grote hoeveelheden gegevens
 • Eenvoudig beheer en beheertools: Ja
 • Cloud of on-premise: Beide
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Platformonafhankelijk
 • Ondersteuning: Community-pagina en contactformulier bij het bedrijf Elastic
 • Open source: Nee
 • Betaalde functies : Beschikbaar, indien gewenst

Memcached

Memcached is in 2003 ontwikkeld door Brad Fitzpatrick en is een veelgebruikt open source softwareproject dat fungeert als een gedistribueerde in-memory cache. Het is ontwikkeld om de prestaties van webapplicaties te verbeteren door gegevens te cachen in een snel en efficiënt geheugen.

Voordelen Nadelen
 • Snelle toegang tot gegevens: Memcached slaat gegevens op in het hoofdgeheugen, wat resulteert in zeer snelle lees- en schrijftoegang.
 • Schaalbaarheid: Memcached kan grote hoeveelheden gegevens opslaan en beheren.
 • Vermindering van databaselast: Door gegevens in de memcached cache op te slaan, kunnen veelgebruikte gegevens direct uit de cache worden opgehaald zonder dat de database hoeft te worden geraadpleegd.
 • Eenvoudige integratie: Memcached biedt API's voor verschillende programmeertalen, wat de integratie in bestaande applicaties vergemakkelijkt.
 • Flexibele datamodellering : Memcached gebruikt het key-value datamodel, dat eenvoudig en flexibel is.
 • Multi-threaded architectuur: Memcached is geoptimaliseerd voor efficiënt gebruik van multi-core processors.
 • Beperkte functionaliteit : Memcached is beperkt tot de kernfunctionaliteit van een cache, namelijk het opslaan en ophalen van key-value gegevens.
 • Geen beveiligingsmechanismen: Memcached biedt geen geïntegreerde beveiligingsmechanismen. Er is geen standaard authenticatie of encryptie van gegevensverkeer tussen de clients en de server.
 • Geheugenvereisten: Memcached slaat gegevens op in het hoofdgeheugen, waardoor er meer geheugen nodig is.
 • Geen automatische gegevensvalidatie: Memcached biedt geen geïntegreerde mechanismen voor automatische gegevensvalidatie. Dit betekent dat als gegevens in de gegevensbron veranderen, de gegevens in de cache niet automatisch worden bijgewerkt.
 • Type databasemodel: gedistribueerde in-memory cache
 • Licentie: open source, gratis
 • Database snelheid: hoge snelheid, snelle prestaties
 • Geschikt voor grote hoeveelheden gegevens: Ja
 • Eenvoudig beheer en beheertools: Ja
 • Cloud of lokaal: Beide
 • Compatibiliteit met besturingssystemen: Ja
 • Ondersteuning: Community-ondersteuning, ondersteuning van ontwikkelaars
 • Open bron: Ja
 • Betaalde functies: Geen betaalde functies beschikbaar

YouTube Video von Memcached

Onze conclusie

Er is nu een enorme keuze aan databases op de markt die geschikt zijn voor verschillende doeleinden. In onze vergelijking hebben we enkele databases zoals MariaDB en Redis al vergeleken op basis van enkele specificaties, maar lang niet allemaal! Er zijn bijvoorbeeld ook SQLite, CouchDB, Ninox en PostgreSQL. Misschien kunnen we je een goed overzicht geven van de markt wat betreft de databases die worden aangeboden. Als je echter nog steeds niet weet welke database voor jou de beste keuze is, neem dan gerust contact met ons op. Want elk IT-project is anders en stelt andere eisen. Daarom is het onmogelijk om een algemene uitspraak te doen over welke database de beste is. We raden je echter graag de beste database voor jouw doeleinden aan en bieden je hulp bij je IT- en softwareprojecten .

FAQ

Ter afsluiting van ons artikel willen we graag een paar van de meest gestelde vragen over databases beantwoorden. Natuurlijk staan we altijd klaar om je persoonlijk te helpen en te adviseren. Neem gewoon contact met ons op via ons formulier of bel ons. Onze experts beantwoorden je vragen graag.

 • Waar zijn databases nodig?

  Databases worden in bijna elke denkbare branche gebruikt, van de detailhandel tot de gezondheidszorg tot het onderwijs. Waarschijnlijk gebruik je zelfs elke dag een database. Zelfs websites als Amazon en Netflix vertrouwen op de functionaliteit van databases voor het opslaan en ophalen van gebruikersgegevens, het beheren van productvoorraden en het aanbevelen van content. Databases zijn ook cruciaal voor bedrijven en ontwikkelaars in sectoren zoals het bankwezen, omdat ze de veilige opslag van gegevens en transacties mogelijk maken. En in gebruikssituaties zoals de gezondheidszorg stellen databases artsen en medische professionals in staat om snel en nauwkeurig patiëntgegevens te raadplegen en te delen. Databases lijken misschien alledaags of niet indrukwekkend, maar ze zijn essentieel voor efficiënt informatiebeheer in elke branche en worden door veel organisaties gebruikt om gegevens van werknemers en klanten te beheren.

  Van het beheren van financiële gegevens tot het aanbevelen van de volgende Netflix-show, databases spelen een cruciale rol in veel use cases in onze moderne digitale wereld. Er is een geschikte database voor elke use case. Misschien dat er daarom zoveel verschillende databases zijn, zoals SQLite, Ninox, Redis, CouchDB en MariaDB. Er zijn ook verschillende databasebeheersystemen zoals Firebird of DbVisualiser. Ons artikel biedt ontwikkelaars en bedrijven een goed marktoverzicht van databases.

 • Welke voordelen bieden databases?

  Databasetoepassingen bieden veel voordelen voor bedrijven, ontwikkelaars en particulieren. Het zijn geweldige hulpmiddelen voor het organiseren en opslaan van informatie. Ze kunnen veel tijd besparen omdat ze snel toegang geven tot specifieke gegevens. U hoeft bijvoorbeeld geen stapels papier door te spitten of door eindeloze computerbestanden te bladeren. Databases maken het ook gemakkelijk om informatie in realtime bij te werken, zodat iedereen altijd met de meest actuele gegevens werkt. En laten we de beveiliging niet vergeten - met een database kan gevoelige informatie worden beschermd met wachtwoorden en encryptie. Al met al stroomlijnt het gebruik van een database alles en maakt het het leven veel gemakkelijker.

 • Wanneer is een database de moeite waard?

  Als het gaat om het beheren van informatie, kan het verleidelijk zijn om alles gewoon in één grote spreadsheet te zetten. Maar deze aanpak wordt al snel onhandelbaar en overweldigend. Dit is waar databases om de hoek komen kijken. Met een database kun je informatie op een gestructureerde manier organiseren, zodat je ze gemakkelijk kunt doorzoeken, sorteren en bijwerken. Wanneer is een database de moeite waard? Wanneer de hoeveelheid gegevens waarmee je te maken hebt te groot wordt om in je hoofd of in een spreadsheet te beheren. Als je informatie ook vaak moet raadplegen en bijwerken of met meerdere partijen moet delen, is een database zeker het overwegen waard. Uiteindelijk hangt de beslissing af van je specifieke behoeften en doelen. Maar voor wie streeft naar efficiënt informatiebeheer, kan een goed ontworpen database een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn.

  Als het gaat om het organiseren van belangrijke informatie, kan een database een grote hulp zijn voor elk bedrijf. Stel, je hebt een klein bedrijf en je hebt tientallen klantenbestanden - namen, contactgegevens, bestelgeschiedenis, enz. Het bijhouden van al deze informatie kan al snel overweldigend worden. Dit is waar de database om de hoek komt kijken. Met een databasesysteem is alle informatie over uw klanten overzichtelijk en met één muisklik toegankelijk. Dit bespaart niet alleen tijd en energie voor u en uw medewerkers, maar draagt ook bij aan de nauwkeurigheid. Bovendien bieden databases de mogelijkheid om gegevens te analyseren en inzichten te verkrijgen die u kunnen helpen bij het nemen van beslissingen en bij groei in de toekomst. Naast databases moet je er ook rekening mee houden dat je andere programma's kunt of moet gebruiken om je databasetoepassing te gebruiken of te beheren. Een databasebeheersysteem is in elk geval noodzakelijk. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld DbVisualiser of Firebird gebruiken.

 • Wat betekent SQL en NoSQL?

  SQL is een zogenaamde databasetaal. Dit is te onderscheiden van een echte programmeertaal. SQL wordt eerder gebruikt om de communicatie van relationele databasemodellen in kaart te brengen. De commando's in de databasetaal SQL kunnen worden gebruikt om gegevens op te zoeken, te wijzigen, in te voegen of te verwijderen. De databasetaal kan worden gecombineerd met andere programmeertalen.

  Relationele databasetoepassingen gebruiken tabellen met rijen en kolommen om gegevens op te slaan. NoSQL databases daarentegen niet. Ze hebben "alleen" objecten, documenten, waardeparen, lijsten en rijen om de gegevens te organiseren. NoSQL-databases worden daarom gebruikt wanneer relationele databasetoepassingen geen zin hebben of helemaal niet werken. Als het gaat om cloud computing en big data, is een NoSQL-database de juiste keuze.

 • Wat betekent sharding?

  Sharding verwijst naar de opdeling van een grote database in kleinere eenheden. Een grote database wordt bijvoorbeeld op verschillende computers opgeslagen. Dit komt omdat de gegevens- of documentopslag maar een bepaalde hoeveelheid gegevens tegelijk kan bevatten. De term sharding wordt echter ook gebruikt op het gebied van blockchainnetwerken. Dit komt omdat ze niet voldoende kunnen schalen. Een grote blockchain moet bijvoorbeeld ook worden opgedeeld in kleinere blockchains zodat er veel transacties kunnen plaatsvinden.

 • Wat is ArangoDB?

  ArangoDB is een databaseoplossing die is ontwikkeld door het bedrijf ArangoDB Inc. en gepubliceerd in 2011. Om precies te zijn is het een multi-model databasesysteem en een documentgeoriënteerde database of grafiekdatabase. Het is compatibel met Windows, MacOS, Linux, Kubernetes en Docker-systemen en is gebaseerd op de programmeertalen JavaScript en C++. Op de website van het bedrijf kan een gratis proefperiode worden aangevraagd.

 • Wat is een grafische database?

  Een grafiekdatabase gebruikt grafieken om informatie op te slaan en weer te geven. Het zijn NoSQL-databases en ze zijn geschikt voor hiërarchische en netwerkstructuren. De grafieken bestaan op hun beurt uit knooppunten en randen. De randen zijn de verschillende verbindingen tussen de knooppunten.

  Onder andere het Resource Description Framework en de Labeled Property Graph zijn erg bekend. Dit zijn twee verschillende concepten voor grafiekdatabases.

  YouTube Video über Graphendatenbank

Wat is je project? Als je ons erover wilt vertellen, bellen we je terug!

 
Meike
Meike
from 31.10.2022

Hallo, mijn naam is Meike. I take care of the EXWE back office and am responsible for our social media channels. All of our articles are meant to make your life easier and help you make decisions. Nevertheless, it can happen that something remains unclear, so: Als je vragen hebt over dit artikel kun je me makkelijk bereiken op +49 231 93149827.

Je wilt altijd voorop blijven lopen met technologie Mis geen nieuws en blogberichten meer.
We hebben ook de volgende interessante berichten van onze tech blog voor je over dit onderwerp
What does the development of customized software cost?

Are you planning to develop custom software and don't yet know what the costs will be? Find out everything about the costs here!

Software development vs. application development: A comprehensive guide for beginners

Discover the difference between software development and application development with our comprehensive guide for beginners. Find out what skills and career paths could be waiting for you. The right path for your future awaits!

This is what the life cycle of customized software looks like

What is the life cycle of software? What phases are there in development? We explain the individual steps such as planning, programming and more here!