Softwarekwaliteitsgarantie: Hoe u de kwaliteit van uw software duurzaam kunt verhogen

19.02.2024
door Meike Müller
Softwareentwicklung
Banner

Kwaliteitsborging van software is essentieel om de functionaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van uw softwareproducten te garanderen. Maar welke methoden zijn er en hoe pas je ze effectief toe? Dit artikel gaat in op praktische benaderingen en standaarden zoals ISO 25010 die je helpen om de softwarekwaliteit meetbaar te verbeteren.

Leestijd 5 min

In een notendop

 • Softwarekwaliteitsgarantie heeft betrekking op functionele en niet-functionele eigenschappen zoals gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, efficiëntie en onderhoudbaarheid. Deze worden op een gestructureerde manier geëvalueerd en geoptimaliseerd met behulp van standaarden zoals ISO 25010.
 • Principes voor schone code zoals KISS, DRY, SRP en gedefinieerde conventies zijn cruciaal voor de interne kwaliteit van de software en ondersteunen de reductie van fouten en verbeterde onderhoudbaarheid.
 • Kwaliteitsmanagementmodellen zoals ISO 15504, CMMI-DEV en ITIL bieden bedrijven ondersteuning bij het systematisch verhogen van de softwarekwaliteit, vooral bij complexe eisen en kwaliteitsborging in agile omgevingen.

Kernaspecten van kwaliteitsborging van software

Kwaliteitsborging van software richt zich op kernaspecten zoals

 • bruikbaarheid
 • beveiliging
 • efficiëntie
 • onderhoudbaarheid

Deze aspecten zijn gedefinieerd in de internationale norm ISO 25010, die wordt gebruikt als richtlijn voor het beoordelen en verbeteren van softwarekwaliteit.

Om ervoor te zorgen dat aan deze kwaliteitsaspecten wordt voldaan, is een goed doordachte kwaliteitsborging essentieel. Dit omvat maatregelen zoals

 • het ontwerpen van teststrategieën
 • het definiëren van kwaliteitsnormen en verantwoordelijkheden
 • Continue bewaking en optimalisatie van softwarekwaliteit

Met behulp van deze kwaliteitsborgingsmaatregelen kan het ontwikkelingsproces worden verfijnd en de hoge kwaliteit van de softwareproducten worden gegarandeerd.

Definitie van softwarekwaliteit

Softwarekwaliteit wordt gedefinieerd als de som van alle eigenschappen en kenmerken van een software die bepalen hoe goed deze voldoet aan specifieke eisen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen externe en interne kwaliteitscriteria. Externe kwaliteit weerspiegelt de perceptie en ervaring van de gebruiker met de software, terwijl interne kwaliteit het technische ontwerp van de software evalueert, onafhankelijk van de functionaliteit.

De kenmerken van softwarekwaliteit beïnvloeden verschillende gebieden van de software en zijn bepalend voor

 • de functionaliteit en het bereik van de software
 • gebruiksvriendelijkheid, die wordt gekenmerkt door aspecten zoals taakgeschiktheid, leerbaarheid en fouttolerantie
 • de onderhoudbaarheid en beveiliging van de software

Deze specifieke kwaliteitskarakteristieken zijn bepalend voor de genoemde gebieden.

Belang van kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de software en het ondersteunen van voortdurende verbeteringen in het ontwikkelingsproces. Het helpt ervoor te zorgen dat de software voldoet aan de gedefinieerde kwaliteitsnormen en richt zich op eigenschappen zoals goede leesbaarheid, onderhoudbaarheid en testbaarheid van de code.

Het gebruik van kwaliteitsborgingsmaatregelen vermindert de kans op fouten en verhoogt de kwaliteit van de software. Bovendien ondersteunt kwaliteitsborging de optimalisatie van het softwareontwikkelingsproces door ervoor te zorgen dat de software geen fouten bevat en functioneel is door middel van testautomatisering en continu testen.

ISO 25010 als raamwerk voor softwarekwaliteit

ISO 25010 bevat acht kwaliteitskarakteristieken die een sleutelrol spelen bij de kwaliteitsborging van software. Deze omvatten

 • Functionaliteit
 • Efficiëntie
 • compatibiliteit
 • bruikbaarheid
 • betrouwbaarheid
 • Veiligheid
 • Onderhoudbaarheid
 • overdraagbaarheid

Het rekening houden met deze kwaliteitskarakteristieken is cruciaal voor het evalueren en verbeteren van de softwarekwaliteit.

Hoe u softwarekwaliteit in uw organisatie kunt waarborgen met ISO 25010

ISO 25010 is een internationaal erkende norm die de kwaliteitskarakteristieken voor software en systemen definieert. Door deze norm toe te passen, kunt u de kwaliteit van uw softwareproducten systematisch beoordelen en verbeteren. ISO 25010 bestaat uit een reeks kwaliteitskarakteristieken die dienen als richtlijnen voor de ontwikkeling en het onderhoud van software. Door deze kenmerken te integreren in het softwareontwikkelingsproces kunt u ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe elk van de ISO 25010 kwaliteitskarakteristieken kan worden toegepast op uw specifieke softwareproduct. Elk van deze kenmerken helpt ervoor te zorgen dat de software niet alleen werkt, maar ook op een manier die voldoet aan de eisen van de gebruiker en die het onderhoud vergemakkelijkt.

Om de kwaliteit van uw software volgens ISO 25010 te garanderen, moet u een plan opstellen dat alle fasen van de softwareontwikkeling omvat: van de analyse van de vereisten, het ontwerp en de implementatie tot het testen en het onderhoud. Door de software voortdurend te controleren en te evalueren op basis van de ISO 25010-criteria kunt u verbeterpotentieel identificeren en realiseren. Bovendien kan de betrokkenheid van alle belanghebbenden, waaronder ontwikkelaars, testers en eindgebruikers, bijdragen aan een allesomvattende en holistische kwaliteitsborging.

Schone code als basis voor softwarekwaliteit

De basisregels van schone code bieden ontwikkelaars richtlijnen voor het schrijven van hoogwaardige, efficiënte en onderhoudbare code en zijn daarom een goede optie voor het waarborgen van softwarekwaliteit. Ze omvatten

 • KISS (Keep it Simple Stupid)
 • DRY (Herhaal Jezelf Niet)
 • SRP (Single Responsibility Principle)
 • Codeconventies

Deze basisregels zorgen ervoor dat de code

 • modulair
 • goed gestructureerd
 • gemakkelijk te begrijpen is
 • veranderingen mogelijk maakt zonder ongewenste neveneffecten

Methoden om schone code te ondersteunen

Het ondersteunen van schone code vereist verschillende methoden en hulpmiddelen. Deze omvatten met name geautomatiseerde unit tests, die ervoor zorgen dat de code correct functioneert in overeenstemming met de vereisten.

Continue integratie is een andere belangrijke methode om schone code te ondersteunen. Het biedt snelle feedback over de softwarekwaliteit en zorgt voor automatische builds.

Testgestuurde ontwikkeling (TDD) en pair programming zijn andere effectieve methoden om schone code te bevorderen.

Modellen voor kwaliteitsbeheer bij softwareontwikkeling

Er zijn verschillende modellen en methoden beschikbaar voor kwaliteitsbeheer bij softwareontwikkeling. Deze omvatten

 • ISO 15504
 • CMMI-DEV
 • CMMI-SVC
 • ITIL
 • COBIT

Elk van deze modellen heeft specifieke voordelen en beperkingen en richt zich op verschillende gebieden van softwarekwaliteit. Door deze modellen te gebruiken, kunnen bedrijven hun softwarekwaliteit systematisch verbeteren en hogere kwaliteitsnormen realiseren. De keuze van het juiste model hangt af van de specifieke behoeften en doelstellingen van het softwareproject.

Integratie van kwaliteitsmaatregelen

Het integreren van kwaliteitsmaatregelen in het softwareontwikkelingsproces is een grote uitdaging. Het vereist het gebruik van specifieke tools en technologieën, zoals testgestuurde ontwikkeling (TDD), testautomatisering en continue integratie.

Door deze maatregelen te integreren, kunnen bedrijven de kwaliteit van hun software voortdurend bewaken en verbeteren. Ze maken een snelle foutdetectie en -correctie mogelijk, wat leidt tot een hogere softwarekwaliteit en een efficiëntere ontwikkeling.

Softwarekwaliteit meten en evalueren

Softwaremetrieken zijn een essentieel hulpmiddel. Ze maken het mogelijk om de kwaliteit van code en tests, beschikbaarheid, beveiliging en gebruikerstevredenheid te meten en te evalueren. Codebeoordelingen spelen hierbij een sleutelrol.

Naast deze kwantitatieve metingen is echter ook de gebruikerservaring een doorslaggevende factor bij de beoordeling van softwarekwaliteit.

Softwaremetrieken en hun belang

Softwaremetrieken zijn wiskundige modellen die de eigenschappen van software omzetten in meetbare waarden. Ze worden gebruikt om kengetallen voor software en ontwikkelingsprocessen te definiëren en maken het meten en beoordelen van softwarekwaliteit mogelijk:

 • Kwaliteit
 • betrouwbaarheid
 • efficiëntie
 • onderhoudbaarheid

Softwaremetrieken kunnen helpen om de kwaliteit van softwareproducten te beoordelen, maar bieden geen absolute zekerheid over kwaliteit. Ze moeten altijd worden bekeken in de context van de specifieke eisen en doelstellingen van het softwareproject.

Gebruikerservaring als maatstaf voor kwaliteit

Gebruikerservaring is een belangrijke maatstaf voor kwaliteit bij softwareontwikkeling. Het gaat over het ontwerp en de verbetering van de interactie tussen gebruiker en software.

Een hoge softwarekwaliteit leidt tot een betere gebruikerservaring. Een intuïtieve gebruikerservaring kan worden gecreëerd door gerichte UX-tests en voortdurende feedback van gebruikers. Verschillende gebruikerservaringsmethoden (UX-methodes) kunnen helpen om de ervaring, interactie en bruikbaarheid van de software te meten.

Uitdagingen en oplossingen voor kwaliteitsborging van software

Het garanderen van softwarekwaliteit stelt bedrijven voor tal van uitdagingen. Met name het omgaan met complexe eisen en kwaliteitsborging in agile omgevingen vereist aangepaste methoden en processen.

Ondanks deze uitdagingen zijn er verschillende benaderingen waarmee bedrijven hun softwarekwaliteit voortdurend kunnen verbeteren. Deze benaderingen omvatten

 • efficiënt requirements management
 • het inbedden van kwaliteitsborgingsmaatregelen in agile proces- en projectmodellen
 • het gebruik van tools voor kwaliteitsborging.

Complexe vereisten beheersen

Complexe eisen vormen een bijzondere uitdaging in de kwaliteitsborging van software. Ze vereisen kwaliteitsborging op maat en rekening houden met toepassingsspecifieke eisen.

Het overwinnen van deze uitdagingen vereist effectief requirements management en het gebruik van gespecialiseerde tools en technieken. Deze omvatten geautomatiseerde eenheidstests en continue integratie. Met deze methoden kunnen bedrijven de kwaliteit van hun software voortdurend bewaken en verbeteren.

Kwaliteit verzekeren in agile omgevingen

Kwaliteitsborging is een bijzondere uitdaging in agile ontwikkelingsprocessen. Het vereist flexibele methoden en processen die continue verbetering mogelijk maken.

Er kunnen verschillende methoden en hulpmiddelen worden gebruikt om deze uitdaging te overwinnen. Deze omvatten de implementatie van kwaliteitsborgingsmaatregelen in agile proces- en projectmodellen, evenals het gebruik van kwaliteitsborgingstools.

Implementatieduur van een softwarekwaliteitsgarantieproces

De invoering van een softwarekwaliteitsgarantieproces is een kritische stap die zorgvuldig gepland en uitgevoerd moet worden om effectieve resultaten te bereiken. De duur van dit proces kan variëren en is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project, de specifieke eisen en doelstellingen van de organisatie en de aanwezige middelen en infrastructuur. Het is belangrijk om te begrijpen dat implementatie niet moet worden gezien als een eenmalige actie, maar als een doorlopend proces dat regelmatige herzieningen en aanpassingen vereist om gelijke tred te houden met veranderende eisen en marktomstandigheden.

Onze conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat kwaliteitsborging een centraal onderdeel is van softwareontwikkeling. Het omvat een verscheidenheid aan methoden en principes, van het gebruik van schone code tot de toepassing van specifieke softwaremetrieken en het rekening houden met de gebruikerservaring. Door maatregelen voor kwaliteitsborging te implementeren, kunnen bedrijven hun softwarekwaliteit voortdurend verbeteren en hogere standaarden bereiken. De gepresenteerde casestudies illustreren dat de succesvolle implementatie van kwaliteitsmaatregelen niet alleen kan leiden tot een hogere softwarekwaliteit, maar ook tot aanzienlijke kostenbesparingen. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de kwaliteit van uw software verbeteren? Dan ondersteunen wij u graag als sterke partner!

Veelgestelde vragen

 • Wat is softwarekwaliteit?

  Softwarekwaliteit verwijst naar het geheel van waarneembare eigenschappen en toestanden van systemen die worden gedefinieerd op basis van bepaalde kenmerken. Software wordt beschouwd als van hoge kwaliteit als het voldoet aan alle functionele eisen, gemakkelijk te gebruiken is en niet-functionele eisen bevat.

 • Wat houdt kwaliteitsborging in?

  Kwaliteitsborging omvat activiteiten zoals het definiëren van kwaliteitsnormen en -doelstellingen, het bewaken en meten van kwaliteitsindicatoren, het uitvoeren van codebeoordelingen en softwaretests, evenals continue procesverbetering en probleemoplossing. Het doel is om ervoor te zorgen dat de gedefinieerde kwaliteitseisen worden nageleefd en om de softwareontwikkeling zodanig te beheren dat het eindproduct voldoet aan de verwachtingen van de belanghebbenden. Dit omvat ook het trainen en sensibiliseren van het ontwikkelingsteam met betrekking tot kwaliteitsrelevante aspecten en het creëren van een kwaliteitscultuur binnen het bedrijf. Kwaliteitsborging is daarom een integraal onderdeel van de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling en draagt aanzienlijk bij aan de klanttevredenheid en het succes van een softwareproduct op de lange termijn.

Wat is je project? Als je ons erover wilt vertellen, bellen we je terug!

 
Meike
Meike
from 19.02.2024

Hallo, mijn naam is Meike. I take care of the EXWE back office and am responsible for our social media channels. All of our articles are meant to make your life easier and help you make decisions. Nevertheless, it can happen that something remains unclear, so: Als je vragen hebt over dit artikel kun je me makkelijk bereiken op +49 231 93149827.

Je wilt altijd voorop blijven lopen met technologie Mis geen nieuws en blogberichten meer.
We hebben ook de volgende interessante berichten van onze tech blog voor je over dit onderwerp
Databases for companies: The big comparison of relevant databases

Which database is right for you? Find out! In our article, we compare well-known database applications such as MySQL and MariaDB.

Tips for developing secure custom software

How can you make your custom software development secure and protect it from hacker attacks? You can prevent security gaps with these tips.

Digitization of KMUS: Why it is so important

Digitization must not stop at SMEs either: We show you how you can digitize your company and what funding is available.