Zo ziet de levenscyclus van aangepaste software eruit

07.10.2021
door Meike Müller
Softwareentwicklung
Banner

Leestijd 4 min

Wat u kunt verwachten
 1. De software levenscyclus in een oogopslag
 2. De procesmodellen binnen de softwareontwikkelingsfase
 3. Het einde van een levenscyclus
 4. FAQ

De software levenscyclus beschrijft het hele proces van het ontwikkelen van software op maat tot en met de oplevering en overdracht aan de klant. Natuurlijk zijn er verschillende fasen tussenin tot het einde van de levenscyclus of voordat het helemaal opnieuw begint. In dit artikel leggen we je graag uit hoe dit proces in zijn afzonderlijke onderdelen werkt! Als je meer informatie of hulp nodig hebt bij het maken van je software op maat, helpen we je graag op elk moment en met al je vragen.

1 Een overzicht van de levenscyclus van software

De ontwikkelingslevenscyclus begint meestal met een probleem dat moet worden opgelost door een softwaretoepassing. Dit probleem ontstaat meestal bij een bedrijf dat gewoonlijk niet betrokken is bij de ontwikkeling van software op maat. De volgende stap is dan contact tussen het bedrijf en een softwarebureau.

Het softwareontwikkelingsbureau analyseert samen met het aanvragende bedrijf het probleem en plant de implementatie van een oplossing. De volgende stap is het implementeren en programmeren van de code.

Het softwarebureau zal nu de software op maat testen en verbeteren tot deze uiteindelijk door de klant wordt gebruikt. De levenscyclus van de maatwerksoftware eindigt dan eigenlijk met het vervangen van de vorige applicatie door een opvolger, waarmee de levenscyclus opnieuw begint.

Tijdens het programmeerproces binnen een levenscyclus kunnen ontwikkelaars zich oriënteren op verschillende procesmodellen, die uiteindelijk tot hetzelfde resultaat moeten leiden: Een functionele maatwerksoftware die aan de klant kan worden opgeleverd.

2 Verschillende procesmodellen voor softwareontwikkeling

De levenscyclus van maatwerksoftware omvat in de eerste plaats IT-softwareontwikkeling. Dit komt doordat voorbereiding en planning de ontwikkeling voorbereiden en zelfs na voltooiing komen er altijd programmeurs aan te pas die de applicatie moeten onderhouden of verbeteren. Een ander groot deel van de levenscyclus is natuurlijk de tijd waarin de maatwerksoftware gewoon wordt gebruikt voor het beoogde doel. Hoe het programmeren binnen de levenscyclus in zijn werk gaat, kan worden beschreven in verschillende procesmodellen.

We willen graag nader ingaan op de procesmodellen die worden gebruikt in het softwareontwikkelingsproces en die zorgen voor een gecontroleerd proces van conceptie en programmering tot daadwerkelijk gebruik in een bedrijf. Ontwikkelaars gebruiken bijvoorbeeld deze twee modellen: het watervalmodel en het spiraalmodel. Er is echter ook het zogenaamde V-model. De structuur van de aanpak lijkt op de letter V, daarom wordt het zo genoemd.

In het watervalmodel zijn de afzonderlijke opeenvolgende fasen strikt van elkaar gescheiden. Net als bij een waterval met meerdere fasen "vallen" de bevindingen van de vorige fase in de volgende fase. In deze fase zijn het dan bindende specificaties die moeten worden nageleefd tijdens de verwerking. Dus eerst is er planning, dan ontwikkeling, dan testen enzovoort.

Bij het spiraalmodel wordt dezelfde werkstap meerdere keren herhaald. Een functie wordt ontwikkeld, getest en verbeterd. Deze stappen worden vervolgens uitgevoerd voor elke volgende functie, zodat de resultaten aan het einde van een werkstap bijna perfect zijn.

De afzonderlijke fasen van softwareontwikkeling worden steeds gedetailleerder: van het analyseren van de algemene eisen van de software en het plannen van de systeemarchitectuur tot het systeemontwerp en het gedetailleerde ontwerp van de systeemarchitectuur. Daarna begint de eigenlijke softwareontwikkeling. De geplande functies worden vervolgens geïmplementeerd, getest, geïntegreerd in het systeem en uiteindelijk geaccepteerd door de klant.

3 Het einde van een software levenscyclus

Als software eenmaal volledig is geprogrammeerd en geïntegreerd in de processen van een bedrijf, eindigt de levenscyclus pas als de software moet worden vervangen door een andere. In de meeste gevallen is de toepassing al lange tijd in gebruik en is deze vaak aangepast en bijgewerkt om te voldoen aan nieuwe technologische vereisten. Op een bepaald moment kan dit echter niet meer voldoende zijn en moet de software volledig worden vervangen. De levenscyclus van de oude software eindigt dan en de levenscyclus van nieuwe software op maat begint.

FAQ's over software

Om dit artikel af te ronden, behandelen we een aantal vragen over software. Als u nog vragen heeft, beantwoorden we die bij EXWE graag telefonisch.

 • Wat betekent het begrip fasenmodel op het gebied van software engineering en hoe wordt het gebruikt?

  Een fasenmodel in software engineering is een methode voor de gestructureerde ontwikkeling van software die het ontwikkelingsproces in verschillende opeenvolgende fasen verdeelt. Elke fase heeft zijn eigen doelstellingen, taken en resultaten, die op elkaar voortbouwen en met elkaar verbonden zijn.

  Een typisch fasenmodel bestaat uit de volgende fasen: Eisenanalyse, ontwerp, implementatie, testen en onderhoud. De softwarevereisten worden vastgelegd en gedocumenteerd in de eisenanalyse, de architectuur van de software wordt gedefinieerd in het ontwerpproces, de code wordt geschreven in de implementatiefase, de functionaliteit van de software wordt gecontroleerd in het testproces en de software wordt onderhouden en verder ontwikkeld in de onderhoudsfase.

  Een fasemodel helpt bij het structureren en organiseren van het ontwikkelproces om tot een beter resultaat te komen. Het maakt ook een duidelijke afbakening tussen de afzonderlijke fasen mogelijk en vergemakkelijkt de samenwerking tussen verschillende teams. Het fasemodel hoeft echter niet altijd strikt te worden gevolgd en kan worden aangepast afhankelijk van de eisen en omstandigheden van het project.

 • Waarom ontwikkelmethoden gebruiken voor softwareproducten?

  Ontwikkelmethoden worden in software engineering gebruikt om een gestructureerde en systematische aanpak van de ontwikkeling van softwareproducten te garanderen. Een methode kan helpen om het ontwikkelingsproces effectiever en efficiënter te maken en zo betere resultaten te behalen.

  Er zijn verschillende redenen waarom het gebruik van ontwikkelingsmethoden gunstig is voor softwareproducten:

  Structureren en organiseren: een ontwikkelmethode structureert het ontwikkelproces in afzonderlijke fasen die na elkaar worden doorlopen. Dit maakt een duidelijke organisatie en planning van het project mogelijk.

  Vermindering van fouten en risico's: ontwikkelingsmethoden bevatten vaak duidelijke regels en standaarden om fouten te minimaliseren en risico's te verminderen. Dit helpt om de kwaliteit van softwareproducten te verbeteren en om fouten in een vroeg stadium te herkennen en te herstellen.

  Betere samenwerking: Een methode kan de samenwerking tussen de verschillende ontwikkelteams verbeteren door duidelijke verantwoordelijkheden en interfaces te definiëren.

  Flexibiliteit: Sommige methodes, zoals agile methodes, maken een flexibele en iteratieve aanpak mogelijk die snel kan reageren op veranderingen en aanpassingen.

  Verhoogde efficiëntie: Een methode kan helpen om het ontwikkelproces efficiënter te maken, bijvoorbeeld door terugkerende taken te automatiseren of tijd te besparen door een duidelijke taakverdeling en prioritering.

  Samengevat helpen ontwikkelmethoden om de kwaliteit en efficiëntie van softwareontwikkeling te verhogen door een duidelijke structuur en organisatie te creëren, risico's te minimaliseren en de samenwerking tussen teams te verbeteren.

 • Wat is een functionele specificatie?

  Een functionele specificatie (ook wel eisenspecificatie genoemd) is een software engineering document dat de eisen en specificaties voor een softwareproduct definieert. Het dient als basis voor de planning, ontwikkeling en realisatie van het product en wordt vaak gemaakt door klanten of opdrachtgevers om ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan hun eisen.

  De functionele specificatie bevat een gedetailleerde beschrijving van de functionele en niet-functionele vereisten voor het softwareproduct, evenals informatie over de doelgroep, de toepassingsgebieden en de interfaces van het product. Het kan ook informatie bevatten over de technische vereisten, compatibiliteit met andere systemen en de prestaties van het product.

  Een goed voorbereide specificatie helpt misverstanden tussen de klant en ontwikkelaars voorkomen en zorgt ervoor dat het eindproduct aan de eisen voldoet. Het wordt vaak gebruikt als basis voor offertes en contracten tussen de partijen en dient als referentiedocument tijdens het ontwikkelingsproces.

  Over het algemeen wordt de eisenspecificatie aan het begin van het ontwikkelproces gemaakt en in nauwe samenwerking tussen de klant of opdrachtgever en de ontwikkelaars ontwikkeld. Het kan tijdens het ontwikkelingsproces worden bijgewerkt en aangepast om ervoor te zorgen dat het eindproduct aan de eisen voldoet.

 • Hoe werken integratietesten?

  Integratietesten vormen een belangrijk onderdeel van het softwaretestproces en worden gebruikt om ervoor te zorgen dat verschillende componenten of modules van een software correct samenwerken. Het doel is om fouten en problemen in een vroeg stadium te herkennen en op te lossen voordat de software in productie gaat.

  Integratietesten kunnen op verschillende niveaus worden uitgevoerd, van de integratie van individuele coderegels tot de integratie van volledige systemen. Over het algemeen bestaat een integratietest uit de volgende stappen:

  Identificatie van de te testen componenten: Ten eerste moeten de individuele componenten die getest moeten worden geïdentificeerd worden. Dit kunnen bijvoorbeeld verschillende modules van een applicatie zijn of externe systemen of gegevensbronnen.

  Aanmaken van testgevallen: Op basis van de specificaties of vereisten worden testgevallen aangemaakt om te controleren of de componenten goed met elkaar samenwerken. Er worden zowel positieve als negatieve scenario's overwogen om ervoor te zorgen dat het systeem in verschillende situaties correct functioneert.

  Uitvoering van de tests: De tests worden uitgevoerd door de componenten met elkaar te verbinden en de testgevallen uit te voeren. De verwachte resultaten worden vergeleken met de werkelijk verkregen resultaten. Als er verschillen optreden, moeten deze nader worden geanalyseerd om de oorzaken vast te stellen.

  Fouten corrigeren: Als er fouten of problemen zijn opgetreden, moeten deze worden gecorrigeerd. Vervolgens moeten de tests opnieuw worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de fouten zijn verholpen en het systeem correct functioneert.

  Documentatie van de resultaten: De resultaten van de integratietesten worden gedocumenteerd zodat ze later geanalyseerd en gecontroleerd kunnen worden. Ze kunnen ook dienen als basis voor verdere tests.

  Samengevat zorgen integratietests ervoor dat verschillende onderdelen van een software goed samenwerken en dat een soepele werking is gegarandeerd.

Hebt u vragen over software op maat? Wij van EXWE beantwoorden graag uw vragen en bieden u professionele ondersteuning bij de ontwikkeling van uw software- neem gewoon contact met ons op!

Wat is je project? Als je ons erover wilt vertellen, bellen we je terug!

 
Meike
Meike
from 07.10.2021

Hallo, mijn naam is Meike. I take care of the EXWE back office and am responsible for our social media channels. All of our articles are meant to make your life easier and help you make decisions. Nevertheless, it can happen that something remains unclear, so: Als je vragen hebt over dit artikel kun je me makkelijk bereiken op +49 231 93149827.

Je wilt altijd voorop blijven lopen met technologie Mis geen nieuws en blogberichten meer.
We hebben ook de volgende interessante berichten van onze tech blog voor je over dit onderwerp
The challenges and solutions for scaling software products

Find out what challenges can arise when scaling software products and how you can overcome them!

Have applicant management / ATS programmed: Costs and process at a glance

Have applicant management / ATS programmed: Costs and process at a glance

Digitization of KMUS: Why it is so important

Digitization must not stop at SMEs either: We show you how you can digitize your company and what funding is available.