Efficiënte transformatie: bedrijfsprocessen eenvoudig digitaliseren

02.05.2024
door Meike Müller
Tipps & Tricks
Banner

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen is de sleutel tot meer efficiëntie en concurrentievermogen. In dit artikel leiden we je door de noodzakelijke stappen om je processen te transformeren en laten we je zien hoe je je bedrijfsprocessen kunt digitaliseren met behulp van moderne digitale hulpmiddelen. We behandelen ook veelvoorkomende uitdagingen en bieden oplossingen voor een succesvolle implementatie.

De belangrijkste zaken op een rij

 • De digitale transformatie van bedrijfsprocessen is essentieel voor bedrijven om concurrerend te blijven in de moderne markt en om uitdagingen zoals veranderende behoeften van klanten effectief het hoofd te bieden.
 • Digitalisering leidt tot meer efficiëntie en flexibiliteit, kostenbesparingen, minder fouten en verbetert de basis voor bedrijfsoptimalisering door datavisualisatie.
 • Succesvolle digitalisering vereist een systematische aanpak die bestaat uit het analyseren van de huidige situatie, het stellen van duidelijk gedefinieerde doelen en een zorgvuldige implementatie, inclusief training van werknemers.

Digitale transformatie in het bedrijf: Een must voor de moderne markt

In de zakenwereld van vandaag kun je niet om digitalisering heen. U moet digitale technologieën integreren in uw bedrijfsmodel om de uitdagingen van de markt aan te gaan en concurrerend te blijven. Digitale transformatie is niet zomaar een modewoord, maar een essentiële strategie die het verschil kan bepalen tussen succes en mislukking.

Bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen zoals verstoring door digitale technologieën, veranderende behoeften van klanten en toenemende wereldwijde concurrentie, die allemaal digitale transformatie noodzakelijk maken. Procesdigitalisering speelt in deze context een cruciale rol. Het stelt bedrijven in staat om sneller, flexibeler en klantgerichter te handelen. Door de digitalisering van hun bedrijfsprocessen te omarmen, kunnen bedrijven zich aanpassen aan digitale veranderingen en slagen in een wereld die steeds meer met elkaar verbonden is.

De basisprincipes van procesdigitalisering begrijpen

Procesdigitalisering betekent het digitaal beschikbaar maken van analoge informatie en het elektronisch uitvoeren van werkstappen. Deze overgang wordt bereikt door het gebruik van digitale technologieën en tools die het mogelijk maken om analoge processen om te zetten naar digitale processen.

De kerndoelstelling van procesdigitalisering is de voortdurende optimalisatie van alle relevante processen in het bedrijf om de efficiëntie en winstgevendheid te verhogen.

Voordelen van digitalisering

De voordelen van digitalisering zijn talrijk:

 • Het overdragen, verwerken en opzoeken van procesinformatie wordt efficiënter.
 • Digitale transparantie verbetert de interne duidelijkheid en transparantie in klantrelaties.
 • Geautomatiseerde en gedigitaliseerde processen bieden een basis voor optimalisatie door visualisatie van gegevens.
 • De doorlooptijd van processen wordt verkort.
 • Personeel wordt minder ingezet voor onproductieve activiteiten, wat leidt tot meer efficiëntie.

Deze voordelen helpen de kosten te verlagen en maken een efficiëntere manier van werken mogelijk.

Gebruikte technologieën

De digitalisering van bedrijfsprocessen zou niet mogelijk zijn zonder het gebruik van geschikte technologieën. Tools voor procesbeheer, CRM-software, cloudplatforms en automatiseringstools zijn voorbeelden van technologieën die kunnen worden gebruikt voor procesdigitalisering. Softwareoplossingen bieden verschillende benaderingen voor gespecialiseerde taakvervulling, zoals het beheer van gegevens of documenten.

De Ninox-database is een voorbeeld van een low-code oplossing die voldoet aan de gegevensbescherming en die bedrijven ondersteunt bij het digitaliseren van hun processen, zelfs zonder uitgebreide IT-kennis. Traditionele, analoge, handmatige of op papier gebaseerde processen worden omgezet in digitale workflows door ze te automatiseren met behulp van software. Scanoplossingen, documentbeheersystemen (DMS) en digitale formulieren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om papieren processen om te zetten in elektronische formaten.

Potentieel herkennen en benutten

Digitalisering biedt een enorme toegevoegde waarde, die essentieel is voor het veiligstellen van de toekomst en het concurrentievermogen van een bedrijf. Digitalisering bespaart u tijd en geld, waardoor u efficiënter kunt reageren op de behoeften van klanten en veranderingen in de markt. Op de lange termijn leidt digitalisering tot meer efficiëntie en een groter concurrentievermogen.

De klanttevredenheid neemt toe dankzij snellere en efficiëntere reacties op vragen van klanten als gevolg van gedigitaliseerde processen. De tevredenheid van werknemers wordt verbeterd door het gebruik van digitaliseringsmaatregelen, doordat de werkdruk wordt verlaagd en processen worden geoptimaliseerd. Digitalisering dwingt bedrijven om hun bedrijfsmodellen te heroverwegen en zich aan te passen aan nieuwe digitale groeikansen en veranderende markt- en klantvereisten.

Stap voor stap naar digitale uitmuntendheid

Een gestructureerde aanpak met vijf bewezen stappen stelt u in staat om uw procesorganisatie effectief te herontwerpen voor digitale uitmuntendheid. De stappen zijn:

 1. Verzamel alle processen die potentieel gedigitaliseerd kunnen worden
 2. Prioritering op basis van een kosten-batenanalyse
 3. Efficiënte digitalisering van bedrijfsprocessen

Met deze stappen kunt u uw procesorganisatie succesvol digitaliseren

De huidige situatie analyseren

De eerste stap in de digitalisering van bedrijfsprocessen is het analyseren van de status quo van de huidige workflows. Bedrijfsprocesmodellering is een essentieel onderdeel van het analyseren en evalueren van alle bestaande werkstromen.

De volgende stap bestaat uit het verzamelen, documenteren en structureren van de bedrijfsprocessen die mogelijk gedigitaliseerd kunnen worden, met betrokkenheid van alle afdelingen. Bij het beoordelen van het digitaliseringspotentieel moet je rekening houden met de volgende criteria:

 • Tijd- en kostenbesparingen
 • Frequentie van het proces
 • Lijdende druk
 • Inspanning die nodig is voor digitalisering

Definitie van doelen en strategie

Om het bedrijf duurzaam en succesvol te digitaliseren, is het noodzakelijk om een duidelijke digitaliseringsstrategie te ontwikkelen. Elk bedrijf heeft zijn eigen individuele uitdagingen die overwonnen moeten worden. Een grondige inventarisatie en beoordeling van alle processen in het bedrijf is cruciaal om een digitaliseringsstrategie op maat te ontwikkelen.

Het stellen van duidelijke doelen en verwachtingen helpt om focus te houden tijdens de digitalisering en om succes meetbaar te maken. Voordat bedrijven beginnen met de technische implementatie, moeten ze een analyse maken van de kosten en baten van de digitaliseringsmaatregelen.

De specificatie van gedetailleerde vereisten, tijdschema, betrokken personeel en kosten en de selectie van geschikte software zijn essentieel voor de realisatie van de digitaliseringsstrategie.

Implementatie en training van werknemers

De implementatiefase moet gefaseerd plaatsvinden en zich op één proces tegelijk richten om de hoogste kwaliteit en soepele processen te garanderen en de acceptatie van digitale veranderingen te vergroten. Training van werknemers in procesbeheer en luisteren naar de zorgen, problemen en suggesties van werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan optimalisatie en succesvolle digitalisering.

Professioneel veranderingsmanagement en de betrokkenheid van werknemers zijn belangrijke factoren om het volledige potentieel van digitale processen te benutten en de succesvolle introductie van nieuwe digitale systemen en processen te garanderen.

Voor succes op lange termijn is het essentieel om digitale processen regelmatig te controleren, aan te passen en voortdurend te verbeteren.

Focus op mensen: werknemers in digitalisering

De individuele knowhow van werknemers is de belangrijkste hulpbron en een open houding tegenover verandering is essentieel voor de succesvolle digitalisering van bedrijfsprocessen.

Succesvolle digitalisering van processen vereist

 • Aandacht voor de personeelsstructuur
 • gerichte training om de nieuwe workflows en toepassingen te internaliseren
 • het bereiken van een hoge mate van acceptatie onder werknemers.

Digitale structuren verhogen de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor nieuwe werknemers, met name generatie Z, wat een positief effect heeft op de werving en betrokkenheid van toekomstige werknemers. De betrokkenheid van alle belanghebbenden en de samenwerking over de afdelingsgrenzen heen zorgen voor een allesomvattend perspectief en innovatieve oplossingen die de effectiviteit en snelheid van de implementatie van veranderingen verbeteren.

Documentbeheer en procesautomatisering

Geautomatiseerde processen verbeteren de nauwkeurigheid en ondersteunen de communicatie, waardoor medewerkers meer tijd overhouden voor strategische taken. Procesautomatisering bevordert verantwoordingsplicht omdat teamleden de directe impact van hun bijdragen aan geautomatiseerde processen herkennen.

Automatisering kan projecten versnellen door:

 • Duidelijke goedkeuringshiërarchieën te creëren
 • Herinneringen voor goedkeuringen te integreren
 • Real-time tracering en meldingen mogelijk te maken
 • Bijdragen aan governance en compliance
 • Kostenbesparingen te realiseren door bepaalde activiteiten over te dragen aan software
 • mankracht vrijmaken voor andere taken

Obstakels overwinnen: De uitdagingen van procesdigitalisering

Bedrijven die de digitalisering van hun processen uitstellen, lopen het risico dat ze worden ingehaald door de concurrentie en het afleggen tegen concurrenten. In feite is 40% van de besluitvormers ontevreden over hun digitaliseringsstrategie, wat wijst op typische uitdagingen in het digitaliseringsproces.

Het is daarom noodzakelijk om deze uitdagingen te identificeren en geschikte oplossingen te vinden. Een duidelijke visie, een goed gedefinieerde strategie en een toegewijd team zijn cruciaal voor het succes van de digitalisering van bedrijfsprocessen. Alleen zo kunnen bedrijven de voordelen van digitalisering ten volle benutten en hun concurrentiepositie versterken.

Toekomstperspectieven: Verdere ontwikkeling na digitalisering

Digitalisering is een doorlopend proces dat regelmatig moet worden gecontroleerd en aangepast. Het meten van succes na het digitaliseringsproces is cruciaal om te evalueren of de gestelde doelen zijn bereikt, of processen transparanter zijn geworden en of fouten zijn vermeden.

Na de succesvolle digitalisering van hun bedrijfsprocessen staan bedrijven voor de taak om hun nieuwe digitale structuren te optimaliseren en verder te ontwikkelen. Dit kan door de digitale processen regelmatig te evalueren en aan te passen en feedback en gegevens te gebruiken voor voortdurende verbetering. Het is een continu proces dat voortdurende aandacht en toewijding vereist, maar de voordelen zijn de moeite waard.

Samenvatting


In dit artikel hebben we het belang van digitalisering van bedrijfsprocessen belicht en de stappen uitgelegd om digitale uitmuntendheid te bereiken. Digitalisering biedt enorme mogelijkheden om de efficiëntie, het concurrentievermogen en de klanttevredenheid te verhogen. Het vereist echter een gestructureerde aanpak, de betrokkenheid van medewerkers en een continu verbeteringsproces. Bedrijven die de digitalisering van hun processen actief aanpakken, zullen de uitdagingen van de moderne markt aankunnen en hun toekomst veiligstellen. Als je hulp nodig hebt bij de digitalisering van je bedrijf, zijn wij de perfecte gesprekspartner. Wij kunnen u helpen bij het digitaliseren en automatiseren van al uw bedrijfsprocessen. Neem op elk moment contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij zullen uw potentieel ontdekken!

Veelgestelde vragen

 • Wat is procesdigitalisering?

  Procesdigitalisering betekent het digitaal verstrekken van analoge informatie en het elektronisch uitvoeren van werkstappen. Het helpt de efficiëntie te verhogen en kosten te besparen.

 • Wat zijn de voordelen van het digitaliseren van bedrijfsprocessen?

  De digitalisering van bedrijfsprocessen biedt effectief procesbeheer, kostenbesparingen, meer efficiëntie en flexibiliteit, wat leidt tot aanzienlijke voordelen.

 • Wat is de eerste stap in het digitaliseren van bedrijfsprocessen?

  De eerste stap in het digitaliseren van bedrijfsprocessen is een grondige analyse van de huidige workflows. Daarna kan de implementatie beginnen

 • Welke technologieën worden gebruikt bij procesdigitalisering?

  Digitalisering van processen maakt gebruik van technologieën zoals procesbeheertools, CRM-software, cloudplatforms en automatiseringstools. Deze ondersteunen de efficiëntie en transparantie van bedrijfsprocessen.

 • Wat zijn de uitdagingen van procesdigitalisering?

  De uitdaging van procesdigitalisering is dat bedrijven die deze stap uitstellen het risico lopen dat ze worden ingehaald door de concurrentie en hun concurrentievermogen verliezen. Tijdige digitalisering is daarom cruciaal.

Wat is je project? Als je ons erover wilt vertellen, bellen we je terug!

 
Meike
Meike
from 02.05.2024

Hallo, mijn naam is Meike. I take care of the EXWE back office and am responsible for our social media channels. All of our articles are meant to make your life easier and help you make decisions. Nevertheless, it can happen that something remains unclear, so: Als je vragen hebt over dit artikel kun je me makkelijk bereiken op +49 231 93149827.

Je wilt altijd voorop blijven lopen met technologie Mis geen nieuws en blogberichten meer.
We hebben ook de volgende interessante berichten van onze tech blog voor je over dit onderwerp
Why your company needs a landing page

Everything you need to know for your landing page and how you can use it to target customers and direct them to your website

Do away with emails! Tools for more effective customer support

Project management tools that make your life easier and why e-mail and ticket systems as a communication channel lead to problems.

Integrate phpstan into Bitbucket Pipeline

How to integrate the popular static PHP code analyzer into your Bitbucket pipeline - our tips and tricks to make your life easier.